Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom kiezen voor dit programma?

Ervaren docenten

Lees meer
Docenten met veel ervaring in het domein van Beleid en Bestuur.

Centrale ligging

Lees meer
Locatie in Amsterdam

Interactief en intensief

Lees meer
Een interactieve en intensieve masterclass met plaats voor maximaal 18 deelnemers.

Met beleid te werk gaan is een uitdaging naarmate er meer onzekerheid is, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of een snel veranderende, complexe beleidsomgeving. De noodzakelijke energietransitie, de doorwerking van ICT-ontwikkelingen op de samenleving en de recente en plotselinge impact van het COVID19-virus zijn voorbeelden van ontwikkelingen die laten zien dat de beleidsonzekerheid momenteel groot is en zich voordoet op vele terreinen. 

In deze Masterclass bespreken we hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Dit doen we langs twee invalshoeken. Ten eerste gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd kan worden in een dergelijke ambigue omgeving.

Ten tweede door van relatief nieuwe ontwikkelingen binnen het beleidsonderzoek te laten zien wat ze kunnen. De masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met nieuwe methoden en benaderingen; niet op het ermee oefenen.

Voor wie?

De masterclass is gericht op:

 •     onderzoekers/evaluatoren,
 •     medewerkers van adviesbureaus,
 •     leden van Rekenkamers en toezichthouders,
 •     en ook beleidsmakers, bestuurders of managers bij de landelijke, provinciale, gemeentelijke overheid

Wil je je kennis van beleidsonderzoek vergroten of onderzoek van derden beter willen kunnen begrijpen en beoordelen? Dan geeft deze masterclass je de tools en kennis om dit te doen. Het programma is bij uitstek geschikt voor mensen met al enige ervaring in beleidsonderzoek.

Contact

Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. 

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

“Goed om beleid onder de loep te nemen, praktijkvoorbeelden te analyseren, want we leven in tijden van grote transformatie. Deze opleiding helpt je om na te denken over verantwoordelijkheden van beleidsmakers, een actieve houding aan te nemen.” Carin Rustema, MSc. MBA Kwartiermaker/Directie ArtEZ University of the Arts (Impact Incubation, Onderzoek & Beleid)

Deze onderwerpen komen onder andere aan de orde tijdens de masterclass:

 1. Wat is de actuele functie van beleidsonderzoek in de huidige samenleving?
 2. Hoe maak je beleidsonderzoek bruikbaar bij beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie? Hoe ga je om met uitdagingen?
 3. Welke benaderingen van beleid zijn er en wat betekenen die voor de opzet van beleidsonderzoek en de rol van de onderzoeker?
 4. Wat heb ik aan een beleidstheorie en hoe kan deze optimaal worden gebruikt?
 5. Wat zijn onderzoekstechnieken die tussen een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak in liggen en wat voegen die toe?
 6. Wat heb ik aan big data; wanneer en waarvoor zijn ze wel en niet nuttig?
 7. Welke onderzoeksmethoden kan ik inzetten om de afstand tussen burgers, zorgcliënten, werkzoekenden en beleid te overbruggen?

Docenten

De masterclass wordt georganiseerd en geleid door dr. Jos Mevissen. Hij heeft als voormalig mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek meer dan 35 jaar ervaring met beleidsonderzoek en is momenteel onder andere zelfstandig adviseur voor beleidsonderzoek en redactievoorzitter van het open access e-journal BeleidsonderzoekOnline.

Modules van het programma worden verzorgd door zeer ervaren sprekers uit wetenschap, beleidsonderzoek en beleid.

Programma

 • Module 1 | Inleiding programma

  Inleiding op het programma: pragmatisch beleidsonderzoek in veranderende tijden en veranderend beleidsonderzoek in pragmatische tijden

  Dr. Jos Mevissen en Prof. Dr. Hans Boutellier, VU

  In de eerste module maken we kennis met elkaar en wordt het programma van de masterclass inhoudelijk toegelicht. Daarnaast bespreken we de individuele leerdoelen en specifieke wensen en behoeften m.b.t. de masterclass.
  Hans Boutellier zal in een algemene inleiding op de masterclass de rol van beleidsonderzoek in de huidige samenleving bespreken.

  Deze eerste module gaat over de maatschappelijke context en rol van actueel beleidsonderzoek - zij geeft veel stof tot nadenken op basis van goed geïnformeerde interactie.

 • Module 2 | De invloed van beleid op beleidsonderzoek en hoe dit vorm te geven

  Prof. Dr. Frans Leeuw, emeritus Universiteit van Maastricht en Dr. Jos Mevissen

  In het eerste deel bespreekt Jos Mevissen de invloed van beleid op beleidsonderzoek aan de hand van drie begrippen: de beleidscyclus, de beleidstheorie en onafhankelijkheid.

  In het tweede deel van deze sessie gaat Frans Leeuw in op het beleidsonderzoek zelf. De centrale vraag is: hoe dit vorm te geven. Deze vraag wordt besproken aan de hand van opnieuw drie begrippen: het onderzoeksdesign, onderzoeksbenaderingen en dataverzamelingsmethoden. 

 • Module 3 | Nut en noodzaak van open en big data voor beleid

  Drs. Ing. Lucien Vermeer, ICTU/Ministerie van BZK en Prof. Dr. Frans Leeuw, emeritus Universiteit van Maastricht

  Vertrekpunt voor de bijdrage van Lucien Vermeer is dat binnen de overheid de afgelopen jaren de behoefte groeit om data-gedreven te werken, op basis van open data en big data.

  Frans Leeuw bespreekt ten eerste met een aantal voorbeelden wat het nut en de relevantie van Big Data/Artificial Intelligence (AI) zijn voor beleidsonderzoek.

 • Module 4 | Reflexieve Monitoring voor Systeemverandering

  Dr. Barbara van Mierlo, Wageningen University and Research

  In deze module presenteert Barbara van Mierlo een visie op complexe beleidsproblemen in het licht waarvan we bekende en nieuwe vormen van monitoring en evaluatie zullen bespreken. Daarop volgt een presentatie van reflexieve monitoring en enkele concrete methoden daarvan. Tot slot, bespreken we het nut van en de (on)mogelijkheden voor deze methoden aan de hand van cases van de deelnemers. 

 • Module 5 | Responsieve en Participatieve Evaluatie

  Prof dr. Tineke Abma, AmsterdamUMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Participatieve en responsieve evaluatie streven ernaar democratisch, inclusief én impactvol te zijn. Participatieve onderzoekers betrekken burgers en andere stakeholders om in co-creatie kennis te ontwikkelen voor praktijkverbetering en sociale verandering. In dit interactieve college presenteert Tineke Abma de theorie en de onderliggende normatieve idealen waarop participatieve benaderingen zijn gebaseerd. Voorbeelden uit onderzoek op het gebied van gezondheid en sociaal welzijn komen aan bod.

 • Module 6 | Hoe een brug slaan tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

  Dr. Stefan Verweij, Rijksuniversiteit Groningen en Dr. M. Witvliet, Regioplan Beleidsonderzoek

  In de zoektocht naar geschikte methoden voor beleidsonderzoek doen zich regelmatig dilemma’s voor. Hoe ga je bijvoorbeeld om met effectiviteitsvraagstukken als er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn? Wat zet je in als de steekproef klein is of een experimentele opzet niet mogelijk is? En wat kun je voor conclusies trekken op basis van kwalitatieve informatie? In deze module gaan we aan de hand van deze en andere dilemma’s in op de meerwaarde van het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. We bespreken verschillende invalshoeken die het onderscheid tussen kwalitatief-kwantitatief in een ander perspectief kunnen plaatsen.

 • Module 7 | Van Beleid naar Onderzoek naar Beleid, de rol van kennis in de politieke arena

  Bezoek aan de Tweede Kamer (zo mogelijk met een rondleiding en/of het bijwonen van een mondeling Vragenuur) met aansluitend een lezing van drs. Jeroen Kerseboom, hoofd Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer:

  “Adviezen, ongeacht door wie ze worden verstrekt, worden deugdelijk als de heerser bekwaam is, niet de heerser bekwaam als de adviezen deugdelijk” (Machiavelli)
  En dan, na enige maanden hard werken, is je onderzoek gepubliceerd en staat het mogelijk op de agenda van de Tweede Kamer. Wat maakt een onderzoek bruikbaar voor de politiek? En wat betekent dat voor de doorwerking ervan? En hoe zou je daar, als je dat wilt, op kunnen sturen?
  Na een korte introductie van de Tweede Kamer als informatieverwerkend systeem, en een beschouwing over waarin politiek als beroep verschilt van beleidsonderzoek als beroep, wordt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van de Kamer besproken hoe onderzoek en politiek en het politieke zich tot elkaar verhouden. En we bespreken met elkaar hoe daar mee om te gaan.

Erg interessante masterclass met een actuele verdieping op de brede praktijk van beleidsonderzoek. Geert Beckers, beleidsadviseur bij UWV-SMZ

Deze professionals gingen je voor
De alumni van de masterclass zijn werkzaam bij:

COA, De Nederlandsche Bank, Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, gemeente Arnhem, gemeente Den Haag, gemeente Eindhoven, gemeente Haarlem, Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum  orginnovatie, Hogeschool van Amsterdam, Kohnstamm Instituut UvA, Kurtosis, KWINK groep, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Mediad, Ministerie van OCW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, NZa, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, RDOG Hollands Midden/ ABR Zorgnetwerk Holland West, Regioplan Beleidsonderzoek, RIGO Research & Advies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RIVM, ROC van Amsterdam-Flevoland, TwynstraGudde Overheid en Organisatie, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, UWV, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, WASTE en Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

Feiten & cijfers
Vorm
Deeltijd, kortlopend
Voertaal
Nederlands
Toelatingseisen
Hbo-vooropleiding
Start
November, december
Kosten
€ 3.450
Locatie
Universiteitskwartier