Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom kiezen voor deze collegereeks?

Wetenschappelijke inzichten

Lees meer
De reeks biedt een diepgaande verkenning van duurzaamheid vanuit diverse wetenschappelijke disciplines, waaronder geschiedenis, psychologie, marketing, strategie, juridisch en technologie. Dit geeft je als deelnemer een uitgebreid begrip van de complexiteit en de verschillende aspecten van duurzaamheid.

Netwerk kansen

Lees meer
Door deel te nemen aan de reeks krijgen deelnemers de kans om een netwerk op te bouwen met gelijkgestemden en experts op het gebied van duurzaamheid. Dit biedt mogelijkheden voor kennisdeling, samenwerking en het uitwisselen van best practices.

Brede opzet

Lees meer
De colleges bieden niet alleen theoretische inzichten, maar ook een aantal praktische handvatten en strategieën voor het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven in organisaties. Dit stelt je tevens in staat om concrete stappen te zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. UvA Green Campus/ UvA Academy/ SustainLab/ Matrix One en de samenwerkende faculteiten

Waardevol certificaat

Na afloop krijg je een waardevol certificaat van deelname van de UvA Academy. Dit versterkt je professionele profiel en geeft erkenning aan je toegenomen kennis op het gebied van duurzaamheid.

Voor wie?

De collegereeks Duurzaamheid in Perspectief is met name geschikt voor professionals die betrokken zijn bij strategische besluitvorming en implementatie van duurzaamheidsinitiatieven binnen organisaties. Te denken valt aan:

 • Managers CSR (Corporate Social Responsibility): Personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën binnen hun organisaties.
 • Manager Duurzaamheid: Professionals die specifiek belast zijn met het sturen van duurzaamheidsinitiatieven en het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering.
 • Adviseurs Strategie: Personen die betrokken zijn bij het adviseren van organisaties op het gebied van strategieontwikkeling en -implementatie, met een focus op duurzaamheid.
 • Directeuren/Eigenaren: Leidinggevenden en eigenaren van bedrijven die de ambitie hebben om duurzaamheid te integreren in hun organisatiestrategieën en bedrijfsprocessen.
 • Hoofden Communicatie/Marketing: Professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën rondom duurzaamheid en het communiceren van duurzame initiatieven naar zowel interne als externe stakeholders.

Deze reeks is gericht op een breed scala aan professionals die zich bezighouden met duurzaamheidskwesties en die hun kennis, inzicht en vaardigheden op dit gebied willen vergroten om effectievere duurzaamheidsinitiatieven te ontwikkelen en implementeren binnen hun organisaties.

Contact 

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met:
Diederik Slob, Business Development Manager, UvA Academy

Telefoon: +31 (0) 6 13034759
E-mail:  d.j.h.slob@uva.nl

Inhoud collegereeks

De snelheid waarbij organisaties kunnen veranderen richting circulaire manier van denken, werken en handelen hangt sterk af van de kennis en vaardigheden van de professionals die deze verandering proberen te implementeren. In Nederland bevinden de meeste organisaties zich nog in de vroege fasen van transitie naar duurzaamheid.

Werkt jouw organisatie al aan een duurzame bedrijfsvoering en duurzame impact op de maatschappij? Wil jij jouw eigen rol hierin vergroten en een bijdrage leveren om de duurzaamheidsambities van jouw organisatie te versterken en te bestendigen? Dan is deelname aan de collegereeks Duurzaamheid in Perspectief een goede eerste zet.

Tijdens een 6-delige collegereeks van de UvA Academy bieden toonaangevende academici vanuit diverse disciplines essentiële en state-of-the-art inzichten in hoe organisaties effectiever kunnen verduurzamen.

In 6 bijeenkomsten van ieder maximaal drie uur krijg je antwoord op vragen als: Hoe zet je je collega’s en of klanten aan tot duurzame verandering? Hoe beïnvloed je gewenst gedrag en welke interventies zijn hier het meest geschikt voor? Verder gaan we in op hoe je je een duurzaam eco-systeem met stakeholders vormgeeft en bieden we je inzicht in de meest actuele wetgeving- en financiering van duurzaamheid. Maar ook het gedrag van uw klanten of afnemers komen aan bod. Verder vergeten we de rol die nieuwe technologie hierin speelt zeker niet. Kortom een brede en actuele blik op duurzaamheid. Kort, krachtig en toch compleet.

Na afloop van deze reeks:

 1. Heb je inspiratie opgedaan voor het leiding nemen aan duurzaamheidsambities
 2. Leer je na te denken over de betekenis van duurzaamheid voor jouw organisatie
 3. Heb je handvatten om verder vorm te geven aan de duurzaamheidsambities van jouw organisatie vanuit een brede bedrijfskundige blik
 4. Ben je in staat om een perspectief op duurzaamheid beter vorm te geven
 5. Heb je een netwerk opgebouwd van gelijkgestemden en is er ruimte om kennis te delen tijdens de interactieve colleges
Programma
 • 4 november 2024 | College 1: De klimaatcrisis; het narratief en de lessen

  Tijdens dit openingscollege kijken we vanuit de geschiedenis naar klimaatverandering, welk verhaal zit erachter en welke lessen kunnen we daaruit trekken.

  Prof. Dr.  Peter van Dam is Universitair Docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en coördinator van de onderzoeksmaster geschiedenis. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen hun zorgen en wensen vertalen naar maatschappelijk engagement. Een belangrijk onderwerp is daarbij de relatie tussen religie en maatschappelijke organisatie. In zijn huidige onderzoek peilt hij de vervlochten geschiedenis van duurzaamheid en de consumptiemaatschappij. Hij coördineert de onderzoeksgroep 'Environment & Society: contestation & governance', die analyseert hoe mensen dachten, actievoerden en onderhandelden over milieu en klimaat.

 • 11 november 2024 | College 2: Werken aan systeeminnovaties

  Prof. Dr. John Grin informatie over inhoud van het college volgt z.s.m. 

 • 18 november 2024 | College 3: Marketing & Duurzaamheid

  Als bedrijf kun je tegenwoordig niet meer om het thema duurzaamheid heen, of het nu ‘People Planet Profit’, ‘Sustainability’, of ‘Sociale Verantwoordelijkheid’ wordt genoemd. Tijdens dit college vertalen we recent en invloedrijk onderzoek op het gebied van marketing en consumentengedrag,. Wat kunnen we leren van dit onderzoek en wat is de impact op consumentengedrag en marketingstrategie? We gaan concreet in op uitdagingen voor bedrijven en hoe ze daarop kunnen reageren, vanuit het perspectief van het bedrijf én van de consument.

  Prof. Dr. Willemijn van Dolen is hoogleraar Marketing aan de Amsterdam Business School. Zij studeerde Psychologie, promoveerde in Marketing, en was twee jaar gastonderzoeker aan de Haas School of Business, Berkeley. Haar interesses omvatten responsible marketing en consumentengedrag. Ze is lid van verschillende raden van toezicht en is regelmatig in de media als marketing-expert.

 • 25 november 2024 | College 4: Duurzaamheidsstrategie vanuit stakeholdersperspectief

  Tijdens dit college bekijken we de duurzaamheidsstrategie vanuit  stakeholdersperspectief. We staan stil bij de belangen van investeerders, medewerkers, leveranciers en klanten. We verkennen de dillema’s en de betekenis voor organisaties. Ook gaan we dieper in op relevante regelgeving, met name de nieuwe transparantiewetgeving, CSRD. We onderzoeken hoe de interne en externe krachten benut kunnen worden voor een ambitieuze en duurzame strategie. 

  Martin de Jong is al 2 decennia als MVO-manager en duurzaamheidsprofessional actief. Martin is de oprichter van Empact, Impact consultancy. Hij houdt zich als consultant voornamelijk bezig met vraagstukken rondom strategie en de executie hiervan. Daarnaast is Martin ook een part-time docent aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de ESG-Academy. Ook publiceert Martin regelmatig over MVO en duurzaamheid. Hij gelooft in samenwerking en partnerships en zijn persoonlijke credo is dan ook: “Yes, together we can”.

  Mildred Hofkes is onafhankelijk onderzoeker en boordroom-adviseur, gespecialiseerd in stakeholder-reputatieonderzoek, stakeholderdialoog en toekomstbestendig bestuur.In 2010 richtte Mildred het kennisplatform NieuwBestuur op met als doel om toekomstbestendige governance modellen te ontwikkelen met een breed draagvlak. NieuwBestuur werd bekend om het bestuursconcept YoungBoards waarbij jongeren een stem krijgen in de bestuurskamer.  Duurzaam, inclusief en toekomstbestendig zijn sleutelwoorden in haar werk, evenals de kracht van transparantie.  Ze schreef er in 2009 een boek over ‘Wisseling van de Macht’. Eind 2024 komt haar 2de boek uit over moreel leiderschap en toekomstbestendig

 • 2 december 2024 | College 5: Een blik op de toekomst – technologie & duurzaamheid

  Een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw is het behalen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2˚C. Om dit mogelijk te maken moet ons energiesysteem volledig op de schop en moeten we een transitie doormaken die leidt tot CO2-neutraliteit in 2050 en negatieve CO2-uitstoot na 2050. Om deze doelen te behalen dienen we tevens de transitie van onze huidige lineaire economie naar een circulaire economie te bewerkstelligen, zodat niet alleen ons energiesysteem, maar ook het materialengebruik in het algemeen sterk verduurzaamd wordt. Tijdens dit college krijgt u inzicht in de complexiteit van de energie- en materialentransitie en krijgt u inzage in de technologische ontwikkelingen die ons daarmee gaan helpen.

  Dr. Chris Slootweg, is associate professor duurzame chemie aan de Universiteit van Amsterdam. in 2019 heeft Chris het concept Circulaire Chemie geïntroduceerd om te benadrukken dat duurzame, circulaire chemie essentieel is om een duurzame samenleving te creëren. Het ultieme doel van zijn onderzoek is om moleculair ontwerp te combineren met de impact van onze huidige producten op het milieu, gericht op 'safe by design' (geen persistente, bioaccumulerende en toxische verbindingen) en ontwerp voor hergebruik, terugwinning en recycling (circulaire chemie). Chris is mede-oprichter en wetenschappelijk adviseur van SusPhos BV, een baanbrekend bedrijf dat zich richt op het upcyclen van fosfaatrijke afvalstromen om hoogwaardige alternatieven te genereren ter vervanging van de huidige fossiele producten.

 • 9 december 2024 | College 6: Juridische perspectieven op Duurzaamheid; rechten en plichten

  Hoe organisaties vormgeven aan duurzame transformatie wordt in belangrijke mate bepaald door internationale juridische ontwikkelingen. Internationale afspraken (in de EU en op mondiaal niveau) zijn medebepalend voor doelstellingen en verplichtingen van organisaties op het gebied van klimaat, energietransitie, plastic, voedsel en andere dimensies van duurzaamheid. Met het oog op reputatie, verwachtingen van consumenten, anticiperen op komende regelgeving, doen organisaties er goed aan om hun transformatie-pad af te stemmen op de internationale juridische context. Dit vraagt aandacht voor de gelaagde rechtsorde en transnationale verbanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn hoe internationaal recht vorm geeft aan de energietransitie en aan de toegang tot de daarvoor benodigde grondstoffen, en de rol van de rechter in de toepassing van internationale afspraken (denk aan Urgenda en de rechtszaken tegen Shell).’  

  Prof. mr. André Nollkaemper is Universiteitshoogleraar Internationaal Recht en Duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan dezelfde faculteit, en extern juridisch adviseur van de Minister van Buitenlandse Zaken.
  Hij is auteur van tal van publicaties op het gebied internationaal duurzaamheidsrecht, en is lid van het prestigieuze Institut de Droit International, dat zich onder meer bezighoudt met de verplichtingen van staten tot de bescherming van het mondiale milieu.

Opzet

We hebben een selectie gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de geschiedenis, psychologie, communicatiewetenschappen, marketing, strategie, juridisch en technologie. Deze reeks komt mede tot stand door: UvA Green Campus/ UvA Academy/ SustainLab/ Matrix One en de samenwerkende faculteiten.