Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom deze collegereeks?
Kennis

Volgens de laatste inzichten binnen het vakgebied

Praktisch

Interventie technieken kunnen toepassen

Locatie

Amsterdam

Voor wie?

Deze collegereeks is voor iedereen die gedragsverandering als instrument wil inzetten om mensen te bewegen tot het maken van andere keuzes. Zoals communicatieprofessionals bij overheid en bedrijfsleven die met communicatie gedragsverandering/interventies willen realiseren, beleidsmakers bij lokale, regionale of landelijke overheid, sociaal en zelfstandig ondernemers of marketeers. 

Contact

Heb je vragen over deze collegereeks? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. 

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

Inhoud collegereeks

Of je nu werkt aan een verandering binnen je organisatie, een nieuwe beleidsmaatregel of een sociaal maatschappelijk verandertraject, vroeg of laat zul je mensen moeten bewegen om verandering te omarmen of zelfs in gang te zetten. Hoe gedrag te veranderen of te beïnvloeden is hierbij de vraag. Het is een uitdaging, zeker als we willen dat mensen iets opgeven, een moeilijke drempel overgaan, of iets doen voor het grotere geheel. Zoals we bijvoorbeeld zien bij onderwerpen als klimaat, de gezondheid, veiligheid, gerechtigheid, gelijkheid, inclusie, enzovoort. Wil je impact maken dan moet je weten hoe mensen keuzes maken. 

In deze collegereeks leer je wat de laatste inzichten uit de gedragswetenschappen zijn en hoe je deze kunt aanwenden om mensen naar gewenste keuzes en gedrag te bewegen. We doen dit in een serie colleges met gastdocenten die actueel onderzoek verrichten binnen de gedragswetenschappen en met experts binnen de overheid en het bedrijfsleven. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Begrijpen van menselijk gedrag in een veranderende wereld 
 • De huidige status van ons gedrag en het bepalen van de veranderingen die we nastreven in de nabije toekomst (doelen) 
 • Inzicht krijgen in hoe we het gedrag kunnen veranderen op individueel, groeps- en maatschappelijk niveau 
 • Theoretisch kader: welke theorieën en methodes zijn er en bij welk vraagstuk kunnen ze je verder helpen? 
 • Hoe ontwikkel je een interventie strategie? 
 • Wat is bekend uit recent onderzoek over diverse interventies op individueel, groeps- en maatschappelijk niveau, afzonderlijk en in combinatie? 
 • Hoe monitor je de resultaten (een evidence based benadering)? 
 • Gedragsbeïnvloeding ten tijde van crisis (bijvoorbeeld Covid, Klimaat) 
Programma
 • College #1 - Effectieve gedragsbeïnvloeding: De mechanismen in ons brein

  Hoe kun je mensen werkelijk aanzetten tot ander gedrag? De kunst van werkelijke effectieve gedragsbeïnvloeding is om aan te sluiten op de mechanismen in het brein van mensen in plaats van daartegenin te gaan. Leer het brein van anderen effectief en binnen de ethische grenzen te manipuleren door de diepste drijfveren van mensen te herkennen en te bespelen. 

  Prof. dr. Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt wat bewustzijn nu eigenlijk precies is, waar het vandaan komt, en welke rol het speelt bij ons handelen. Hersenonderzoek zal ons denken over de mens radicaal gaan veranderen.

 • College #2 - Gezondheidscommunicatie en gedragsverandering

  Wat zijn onze drijfveren of motieven? Hoe laten wij ons beïnvloeden door anderen? En, hoe kunnen we het gedrag beïnvloeden: welke interventies kunnen we bijvoorbeeld als school, ouders, vrienden of overheid doen om gedrag te veranderen?

  Met prof. dr. Bas van den Putte, Hoogleraar Gezondheidscommunicatie, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), UvA. Adviseert en werkt samen met organisaties als het Trimbos Instituut, Rutgers, Soa-Aids Nederland, Voedingscentrum en verschillende ministeries.

 • College #3 - Blijvende gedragsverandering en de rol van gewoontes

  Waarom lukt het mensen ondanks de beste intenties vaak niet om gedrag langdurig te veranderen, of om dit op de lange termijn vol te houden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming, veilig rijgedrag, en gezondheid. Ontdek de rol van gewoontes in ons keuzegedrag, en de obstakels en kansen die dit creëert voor interventies. Sanne schetst het theoretisch kader hoe langdurig gewoontegedrag kan worden bestendigd, waar Laurens in gaat op hoe je dit in de pratijk kunt bereiken.

  Dr. Sanne de Wit, universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische Psychologie, UvA. Het overkoepelende idee achter haar onderzoek is dat fundamentele mechanismen van leren en motivatie aan de basis liggen van besluitvorming en aanleiding kunnen geven tot gedragverandering. Ze is oprichter van Habit Lab.

  Laurens Lapré is binnen CGI actief in het domein verkeer en vervoer. De laatste 10 jaar werkt hij aan intelligente transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteitsdiensten, zowel voor overheid als commerciële marktpartijen.

 • College #4 - De beweegredenen van keuzes in het hoofd van consumenten

  In dit college zoomt Timon in op de intrinsieke motivatie van consumenten om de werkelijke beweegredenen in keuzeprocessen te achterhalen. Deze inzichten vertaalt hij naar het media en communicatie landschap: het verhogen van de effectiviteit van de communicatie is het doel. Welke mediamiddelen activeren welke delen in je hersenen?

  Timon Damen is Hoofd Strategie bij PHD Nederland, een internationaal medianetwerk. Met zijn ervaring als strateeg in de reclame en media heeft hij een brede commerciële achtergrond in communicatie. Als Hoofd Strategie is hij verantwoordelijk voor het continue verrijken van de wetenschappelijke kennis binnen het bureau.

 • College #5 - Klimaat en gedrag

  Hoe maak je verbinding bij duurzaamheidsvraagstukken en hoe overtuig je een grote groep mensen om anders te handelen als het gaat over klimaat? Milan Tamis en Guillaime Straatjes werken als onderzoekers naar gedrag en duurzaamheid. Ze zijn initiators van de verdiepingsmodule Klimaat & Gedrag bij TU Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam en werken daar samen met studenten aan de nationale klimaatcampagne van de rijksoverheid

  Met Milan Tamis, PhD onderzoeker aan TU Eindhoven en docent Hogeschool Amsterdam & Guillaime Straatjes, sociaal psycholoog, trainer bij stichting klimaatgesprekken en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

 • College #6 - Gedragsverandering binnen een organisatiecontext

  Organisaties hebben met veel uitdagingen te maken: verandering van positie, relevant moeten blijven, overnames, fusies, verhuizingen. Van de mensen binnen zo’n organisatie wordt dan verwacht dat ze anders gaan werken. Maar vaak gaat dat niet vanzelf. Hoe begeleid je zo’n verandering? In deze masterclass gaan we dieper in op hoe je technieken uit de gedragsbeïnvloeding kunt inzetten om mensen, teams en hele organisaties weer in flow te krijgen. 

  Anne Begeman is aangesloten bij Allied Forces en The Allied Impact. Als gedragspsycholoog met een post-master in psychologie van organisatieontwikkeling, begeleidt, traint en adviseert ze organisaties in de publieke en commerciële wereld.

Na afloop van deze serie colleges: 

 1. Heb je een aantal cases over uiteenlopende vraagstukken gehoord 
 2. Heb je kennis van de achterliggende theorieën over ons gedrag en gedragsbeïnvloeding voor een beter begrip en overzicht; we zoeken de meest bruikbare theorieën bij de probleemstelling die we hebben 
 3. Ben je op de hoogte van onderzoeken over de werking van diverse interventietechnieken en interventiestrategieën, zodat je beter beseft wanneer welke aanpak wel of niet werkt
 4. Heb je een inzicht in de rol van digitale technologie bij het beïnvloeden van gedrag
 5. Weet je meer over Evidence based monitoring van de resultaten 
 6. Ken je de context waarin we leven en hoe we veranderen 

Deze kennis stelt je beter in staat om de juiste aanpak te kiezen voor de gedragsverandering die je wilt bewerkstelligen en maakt dat je de consequenties hiervan goed kunt inschatten

Anderen over dit programma:

Jeanette Giskes, Avres: Gedragswetenschap is als het ontrafelen van een complexe puzzel en met dit college heb ik weer wat puzzelstukken kunnen leggen!

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder