Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom dit programma?

Koppel theorie aan praktijk

Inspirerende studiereis naar Finland

Brede maatschappelijke benadering

Voor wie?

Dit programma is voor beleidsadviseurs, projectleiders, ketenregisseurs, managers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen en huisvesting zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.  

 

Contact

Heb je vragen over deze masterclass? Neem gerust contact op met Esther Verhamme.

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

 

Het programma

In dit programma zullen we de ambitie tot huisvesting (Wonen Eerst) afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken en veiligheid en verward gedrag theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. Je kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook je eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke cliëntervaringen beïnvloed worden.

“Het is een grondrecht dat de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid. Iemand die dakloos is, moet niet opgevangen worden in een daklozenopvang, maar we zorgen zo snel mogelijk voor een huis. Met de structurele investering wil ik volle bak inzetten op preventie van dakloosheid en zorgen dat daklozen snel een dak boven hun hoofd krijgen.” Staatssecretaris Van Ooijen in de kamerbrief van juni 2022

Modules

Het programma van het Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen bestaat uit 5 fysieke bijeenkomsten en een 2-daagse studiereis naar Finland, waarbij we diverse projecten bezoeken rondom het Housing First principe dat al jaren met veel succes wordt toegepast in o.a. Helsinki.

Module 1 – Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen Aanleiding en ambitie
De aanleiding van de huidige ontwikkelingen in MO & BW. Tevens wordt ingegaan op de ambitie die de diverse regio’s in Nederland hebben ten aanzien van MO & BW.

Module 2 - Maatschappelijke effecten Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten van ambulantisering van MO & BW. En wordt ingegaan op kansen die ambulantisering met zich mee brengen.

Module 3 – Decentralisatie van MO&BW Regionale samenwerking
In de derde bijeenkomst wordt ingegaan op de decentralisatie van MO & BW en wat de impact is van decentralisatie op onder anderen inrichting van de ondersteuning, het lokale netwerk en samenwerkingen.

Module 4 – Werkbezoek Housing First Amsterdam: HvO Querido In de vierde bijeenkomst wordt ingegaan op housing first in de Nederlandse context.

Module 5 - Toekomstscenario’s Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets
In de vijfde bijeenkomst wordt ingegaan op capaciteits-ontwikkeling van MO & BW in de komende jaren en de mogelijke toekomstscenario’s hierbinnen.

Studiereis naar Finland
De driedaagse reis naar Finland bestaat uit verschillende werkbezoeken aan locaties die het housing first principe met succes toepassen, we spreken met beleidsmakers, begeleiders én bewoners.  

Na afloop van dit programma:

Door interactief met de informatie aan de slag te gaan kun je instrumenten gaan inrichten die je kunt gebruiken bij de transformatie. 
Hiermee kun je keuzes maken tussen de diverse geboden oplossingen en gericht sturen op ontwikkelingen in WO & BW. 
Na afloop: 

  • Ben je goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Is je rol als gesprekspartner versterkt. 
  • Kun je je bestuurder beter bedienen
  • Versterk je de onderhandelingspositie van je organisatie.

 

Dit Executive Programma wordt gegeven door:

Dr. N.F. Nienke Boesveldt
Docent en Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, tevens coördinator van dit programma.
Dr. Boesveldt is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen. Meer weten over haar onderzoek?

Ir. Michiel van Hees
Directeur CQ Procesmanagement en lid Raad van Toezicht bij Stichting De Brouwerij.
Ir. Van Hees is al 20 jaar actief binnen de zorg. Met ervaring binnen GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op de vraagstukken uit de praktijk. Als adviseur maakt hij verbinding tussen de inhoud van zorg en bekostiging, logistiek en organisatie met als doel: zinvolle, zichtbare en kosteneffectieve zorg. Zodat iedereen naar mogelijkheid mee kan doen in de maatschappij.


Gastdocent:
Dr. Jules Tielens

Dr. Jules Tielens is psychiater bij Bram en bij Tielens Bemoeizorg. Daarnaast is hij auteur van onder meer ‘Bemoeizorg’, ‘In gesprek met psychose’ en ‘Verbindende gesprekstechniek’. Dr. Tielens is ook Rockgitarist. Dr. Tielens is voormalig straatpsychiater, bestuurslid van de stichting psychosenet en oprichter van De Brouwerij, centrum voor psychose. Als docent is hij al geruime tijd betrokken bij de opleiding van onder meer verpleegkundig specialisten. Als psychiater staat hij al meer dan 20 jaar met beide benen in de bemoeizorg en stelt hij herstel van sociale vaardigheden centraal met vaak verbluffende resultaten tot gevolg.

Wonen eerst!

Housing First is uit Amerika komen overwaaien en gaat erom mensen een huis te bieden met als voornaamste voorwaarden de huur te betalen en een goede buur te zijn. Deze aanpak heeft al bewezen effectief te zijn. Als mensen eenmaal die rust hebben van één woonplek, worden ze ook vanuit zichzelf op de lange termijn weer gezonder en kunnen ze hun problemen beter oplossen. Dat maakt deze aanpak efficiënter én goedkoper.

Nienke en Michiel nemen je met hart en ziel mee in de wereld van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en laten zien hoe denken vanuit de client, een (t)huis, goede begeleiding en optimale samenwerking een wereld van verschil kunnen maken. Aimee Tops, senior adviseur strategie bij Havensteder
Wat alumni van dit programma zeggen:

"Het heeft mij waardevolle inzichten van de huidige ontwikkelingen rondom de decentralisatie BW gegeven en hoe wij als organisatie daarop kunnen inspelen en koers kunnen bepalen"

"Ik begrijp veel beter hoe alle onderdelen in elkaar grijpen en waar ik invloed kan uitoefenen op veranderingen" 

"De reis naar Finland was echt een eye-opener. Door te spreken met de mensen daar zijn wij als gemeente zeker op nieuwe ideeën gekomen!"

Deze organisaties gingen je voor: 

Gemeente Emmen, Arnhem, Bergen op Zoom, Purmerend, Hoorn, Haarlem, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Kwintes, Leger des Heils Midden-Nederland, Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, Werkorganisatie Duivenvoorde, perMens, Ministerie van Binnenlandse zaken, Gemeente Groningen, Gemeente Amsterdam, Fonteynenburg, Pleijers Projecten & Management, HVO-Querido, CZ, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, GGZ Friesland, Rijnmond Zuidwest, Farent Sociaal Werk, GGD Hollands Noorden, Zilveren Kruis Zorgkantoor, Gemeente Almere, Neos, Ministerie van VWS, Havensteder, GGD Groningen, Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)/GGD Kennemerland

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals op het gebied van Maatschappij en Gedrag. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder