Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom deze bootcamp?

Verdieping van kennis en vaardigheden

Samenwerken in kleine groepjes

Werk je eigen case uit

Voor wie?

Dit programma is voor professionals in inrichting en beheer van gebouwen en openbare ruimte: facility managers, (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers gemeenten (openbare ruimte en groen), huisvestingsadviseurs, projectontwikkelaars, etc. met voorkennis van de omgevingspsychologie uit de masterclass.

Contact

Heb je vragen over de bootcamp? Neem gerust contact op met Esther Verhamme.

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

Inhoud van de bootcamp

Aan de hand van verschillende zelf ingebrachte cases zullen deelnemers in groepjes deze vragen gaan beantwoorden en hun omgevingspsychologische kennis toepassen. Deelnemers met verschillende achtergronden (o.a. ontwerpers, facility managers, projectontwikkelaars, huisvestingsadviseurs en beleidsmedewerkers) kunnen elkaar aanvullen en uitdagen door gezamenlijk te werken aan een case. Per groepje van ca. 4 deelnemers wordt een case gekozen die gaat over het ontwerp van een werk-, leef-, zorg-, leeromgeving of de openbare ruimte.

We gaan in op de volgende vragen:

 • Wanneer in het ontwerpproces pas je omgevingspsychologische kennis toe?
 • Hoe pas je de kennis toe?
 • Tegen welke uitdagingen loop je aan?

Leerdoelen

Deze bootcamp is bedoeld voor mensen die de Masterclass Omgevingspsychologie hebben afgerond en nu verder willen met het in de praktijk brengen van de kennis en opgedane vaardigheden. In dit programma krijg je meer grip op het (ontwerp)proces en hoe je omgevingspsychologie kan borgen in het ontwerptraject van visie tot evaluatie. Door de kennis over wat mensen beweegt in relatie tot hun omgeving toe te passen in een case, kunnen we omgevingen  creëren waar mensen optimaal tot hun recht komen.

Programma
 • Module 1 - Omgevingspsychologie, de basis, visie en strategie

  Samenvatting van de belangrijkste aspecten uit de Masterclass Omgevingspsychologie: de basisprincipes van de omgevingspsychologie, de belangrijkste theorieën, het model, de specifieke onderzoeksmethodes en kenmerken van het ontwerpproces. Bespreken van de cases, selectie maken en in groepjes verkennen van de case.

 • Module 2 - Visie en strategie

  Hoe borg je omgevingspsychologie in de visie en strategische doelen van een organisatie? Deze module gaat over de visie van een project. De vraag die je hier als omgevingspsycholoog moet beantwoorden is wat jij in de visie wil zien om tot een omgeving te komen die het beste uit de gebruikers haalt. De visie biedt een kapstok voor de rest van het proces om omgevingspsychologische aspecten aan op te kunnen hangen.

 • Module 3 - Het programma van eisen

  In een programma van eisen (PvE) moet alles staan wat je met een nieuw gebouw of omgeving wil bereiken. Hoe toets je of het PvE ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen van de verschillende gebruikers en in lijn is met de eerder bepaalde visie en strategische doelen van een organisatie? In deze module gaan we hierop in en de cases verder uitwerken. Een gastdocent passend bij de diverse cases zal aanwezig zijn ter inspiratie en ondersteuning.

 • Module 4 - Van schetsontwerp tot definitief ontwerp

  Van schetsontwerp tot definitief ontwerp, cruciale fases in het ontwerpproces. Voldoet het ontwerp aan de eerder bepaalde visie, de strategische doelen en het programma van eisen? Hoe toets je dat en hoe kun je feedback geven? Een gastdocent zal aanwezig zijn ter inspiratie en ondersteuning.

 • Module 5 - Meten is weten

  Omgevingspsychologen halen hun kennis uit het veld. Een gebouw of omgeving is daarom pas echt af als het ook, nadat het in gebruik is genomen, wordt geëvalueerd. Doet het gebouw of omgeving wat het moet doen? Hoe beleven de gebruikers het en welke aanpassingen zijn er gemaakt? Hoe pak je een evaluatie aan en wat doe je met de gegevens?

Cases

We gaan in drie of vier sessies in groepjes werken aan een case. We hebben minimaal drie of vier geschikte cases nodig. Een case is een project waaraan je werkt of hebt gewerkt. 

Per case hebben de volgende documenten nodig:

 1. Een visiedocument met daarin missie van organisatie en de (strategische) doelen m.b.t. nieuwbouw/verbouw.
 2. Een programma van eisen.
 3. Een schetsontwerp en/of voorlopig ontwerp.
 4. Een of meer renderings van het project.

Houd er rekening mee dat je de case deelt met de groep en dus mogelijk toestemming nodig hebt van de opdrachtgever.

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je een geschikte case hebt en waar deze over gaat.

Fiona de Vos PhD
Fiona de Vos PhD
Docent

Fiona de Vos is een pionier op het gebied van omgevingspsychologie, healing environments en generative space. Na haar studie psychonomie en omgevingspsychologie aan de UvA richtte ze in 1996 Studio dVO op, een advies- en onderzoeksbureau in de omgevingspsychologie gespecialiseerd in het optimaliseren van de interactie tussen de gebouwde omgeving en de mens.
Sinds 2013 doceert zij het vak omgevingspsychologie aan de UvA, eerst bij de vakgroep Brein & Cognitie en nu als masterclass voor professionals bij UvA Academy.

Gastdocenten

O.a. Susanne Colenberg, Simcha Goudsmit en Tobias Woldendorp.

Omgevingspsychologie in de praktijk

Met deze bootcamp spelen we in op een veelgehoorde vraag van deelnemers aan de Masterclass Omgevingspsychologie. We weten nu meer hoe we (kunnen onderzoeken hoe) mensen de bebouwde omgeving beleven, maar zoeken nog naar hoe we die kennis ook beter kunnen inbrengen in ons werk. Hoe nemen we het mee in de verschillende fasen van het ontwerpproces, hoe krijgen we architecten, huisvestingsadviseurs, facility managers en anderen mee?

Ik ken de theorie, maar mijn realiteit ziet er anders uit. Graag zou ik willen begrijpen hoe ik die uitdagingen kan toepassen en doorwerken.