Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom dit programma?

Nieuwe perspectieven op horizontale en verticale polarisatie

Het meest recente onderzoek gecombineerd met actuele praktijk

Handvatten en kennis voor depolarisatie en voorkomen van polarisatie

Masterclass Polarisatie

Het lijkt of we steeds vaker te maken krijgen met polarisatie. Maar is polarisatie altijd ongewenst en hoe gepolariseerd in Nederland? Wat doe je als mensen tegenover elkaar komen te staan?

In dit programma maken we onderscheid in horizontale polarisatie, waarbij groepen burgers tegenover elkaar komen te staan en verticale polarisatie, waar burgers tegenover de overheid en instituten staan. Waar vind je houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken?

Het programma 

Deze masterclass bestaat uit zeven interactieve sessies waarin we onderzoeken wat polarisatie in essentie is, hoe je met communicatie preventie en depolarisatie vormgeeft, hoe polarisatie in de praktijk werkt en hoe je de signalen herkent en welke rol (online) media speelt.

In dit programma ga je actief met dit thema aan de slag en krijg je de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met de betrokken wetenschappers, experts uit het veld en andere deelnemers.

Modules
 • Module 1: Een theoretische verkenning van polarisatie in een verander(en)de Westerse samenleving

  Met Hans Boutellier

  Wat houdt polarisatie nu eigenlijk in? Hoe is (ons begrip van) het wij-zij denken over de tijd heen veranderd? Hoe kunnen we vanuit de geschiedenis verklaren waarom bepaalde onderwerpen zo polariserend zijn? Wat is de invloed van cultuur en maatschappij hierop geweest? En is polarisatie altijd ongewenst? Of zijn er ook gewenste vormen van polarisatie te onderscheiden? 

  Op deze vragen en meer gaan we in tijdens de eerste module; de theoretische verkenning van het concept polarisatie, en alle begrippen die hierbij horen, helpen een stevig fundament te bouwen waar vanuit we het onderwerp in de hier opvolgende weken verder kunnen uitdiepen.

 • Module 2: Gewenst en ongewenst gedrag: offline en online

  Online polarisatie - Met Joline Verloove, senior projectleider Movisie en  programmaleider van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)

  Online ongewenste polarisatie is een groeiend punt van zorg, onder andere voor beleidsmakers. Maar wat is online polarisatie eigenlijk? En hoe ga je om met haatdragende online uitingen op onder andere sociale media? In deze masterclass gaat Joline Verloove onder andere in op wat wel en niet werkt bij het tegengaan van online discriminatie. Ook zoomt ze in op welke rol beleidsmakers hierbij kunnen spelen.

  Offline polarisatie - Met Christophe Busch criminoloog, historicus en de mede-oprichter en directeur van het Hannah Arendt instituut. 

  Hoe uit polarisatie zich offline? Hoe voorkom en signaleer je ongewenste polarisatie vroegtijdig? En wat zijn effectieve interventies die je specifiek op dit gebied in kunt zetten?

 • Module 3: Polarisatie | ontwikkelingen in de samenleving

  Met Han van der Maas - hoogleraar Universiteit van Amsterdam bij het onderzoeksprogramma Polarisatie.

  Wat hebben attitudevorming, betrokkenheid en opinies met elkaar te maken? Waarom is het dat mensen met een sterke betrokkenheid zo moeilijk van mening zijn te veranderen? En hoe communiceren mensen onderling? Hoe kun je door communicatie polarisatie beïnvloeden? De complexiteitstheorie wordt toegepast om het polarisatievraagstuk te modelleren. 

   

 • Module 4: Polarisatie en de rol van de (offline en online) media

  Online media: filterbubbels - Media & Algoritmen, met Sanne Vrijenhoek PhD-kandidaat aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam met een Master’s diploma in Kunstmatige Intelligentie 

  In de context van door algoritmes gepersonaliseerde nieuwsaanbevelingen wordt op het academische vlak veel aandacht besteed aan het voorkomen van zogenaamde ‘filterbubbels’. Zij kunnen polariserende effecten hebben. Maar hoe zien die ‘bubbles’ er concreet uit? En wat kunnen mediabedrijven doen om hun algoritmische nieuwsselecties representatief, divers en inclusief te maken? 

  Offline media: de rol van de krant, met Kamran Ullah hoofdredacteur van de Telegraaf

  Ook offline media kunnen een rol spelen in de creatie van polarisatie. Hoe zorgen kranten ervoor dat ze aan de ene kant geen stereotypen bevestigen en dat hun nieuwsuitlatingen inclusief zijn maar dat ze aan de andere kant ook een objectieve nieuwsbron zijn voor hun lezers? 

 • Module 5: Contact, begrip en verbinding; offline & online

  De straat op, met Melvin Kolf en Nabil el Malki oprichters Presikhaaf University

  Polarisatie tegengaan of voorkomen begint bij het leggen van contact, de wens om elkaar echt te willen begrijpen en de verbinding op te blijven zoeken. Ervaringsdeskundigen en oprichters Melvin Kof en Nabil el Malki delen ervaringen op gebied van verbinding en begrip, vanuit hun werk binnen de Presikhaaf University, waarmee ze streven naar gelijke kansen voor kinderen en jongeren in de wijk Presikhaaf. Ze delen niet alleen hoe zij te werk gaan, maar ook hoe zij een samenwerking met de lokale overheid zien en welke stappen daar nog in te zetten zijn. 

  Online depolariseren, met Robin Treurniet - oprichter van Civinc.

  Civinc’s oprichter Ruben Treurniet laat ons in deze bijeenkomst zien waarom ‘bubbels doorbreken’ en het verbinden van diverse perspectieven zo belangrijk en waardevol is, zowel in de context van het publieke debat als binnen organisaties. Uiteraard gaan we zelf ook aan de slag met het online platform van Civinc, waarin je wordt gekoppeld aan een persoon die anders denkt dan jijzelf. 

   

   

 • Module 6: Polarisatie & de rol van (overheids)instanties

  Met Jan ten Kate - burgemeester Staphorst

  De overheid speelt een belangrijke rol in het polarisatieproces. We merken het bijvoorbeeld bij de stikstof, de corona, het migratievraagstuk, etc. In deze sessie gaan we in op verticale polarisatie, de regels, de ethische kant en houden we onszelf en de overheid een spiegel voor. 

 • Module 7: Intervisie - synthese

  Met Emma Agricola (INCLUSYOUNG), Esther Verhamme en Jennifer van Exel (StudioToiToi)

  In de laatste module worden de inzichten samengebracht door programmamanager Emma Agricola, die met een achtergrond als spreker, trainer en consultant in het veld van diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie dagelijks te maken heeft met (het aanpakken van) polarisatie.

  De deelnemers presenteren kort een reflectie en er is ruimte voor intervisie.

  Tijdens deze bijeenkomst spelen we ook een door StudioToiToi ontwikkeld social game over polarisatie, waarin de dynamiek van (online) polarisatie invoelbaar wordt gemaakt.

  Na afloop ontvangt iedereen een certificaat van deelname. 

Voor uitgebreide informatie over de sprekers en de onderwerpen van de bijeenkomsten, vraag vrijblijvend de brochure aan.

Na afloop van deze masterclass heb je:  

 • Inzicht in de dynamiek van polariserende groepen 
 • Inzicht in de huidige groepsvormingen in Nederland 
 • Inzicht in hoe je rekening kunt houden met polarisatie bij het maken van beleid (preventie) & en welke rol je als overheid daarin kunt vervullen 
 • Kennis over communicatietechnieken die verbindend werken 
 • Voorbeelden uit de praktijk van experts & intervisie met medecursisten 
 • Praktische tools om depolarisatie te bevorderen 

Voor wie? 

Deze masterclass is voor beleidsmakers binnen het sociale/ publieke domein die meer willen weten over het begrip van, het voorkomen en het omgaan met tegenstellingen/scheidslijnen van ongewenste polarisatie en het bevorderen van depolarisatie.  

Contact

Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme.


E: academy@uva.nl
Whatsapp:  06 28759774

 

-

Dit programma is gemaakt door Emma Agricola van INCLUSYOUNG  en UvA Academy.

Kennispartner: Movisie