Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

NWO heeft een subsidie toegekend van 27,6 miljoen euro aan het onderzoeksproject ‘Language in interaction’ in het kader van het zogeheten Zwaartekrachtprogramma van NWO. Met het programma wil Minister Bussemaker toponderzoek stimuleren en zij stelt in totaal 167 miljoen euro beschikbaar voor zes projecten. Het onderzoeksproject ‘Language in Interaction’ is een samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten, medewerkers van FGw participeren in het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Institute for Logic, Language and Computation (FGw/ FNWI, UvA), het  Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (Nijmegen) en het F.C. Dondersinstituut (Radboud Universiteit Nijmegen). Penvoerder van het project is de Radboud Universiteit.
Een van de medeaanvragers is prof. dr. Johan van Benthem. Deelnemers van het ILLC aan dit project zijn Rens Bod (hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen) en Michiel van Lambalgen (hoogleraar Logica en Cognitiewetenschap).

Korte samenvatting van het onderzoek

 Menselijke taal is het meest krachtige communicatiesysteem dat de evolutie tot nu toe heeft geproduceerd. Het is in al zijn verschijningsvormen – wereldwijd worden er meer dan 6000 talen gesproken - de basis van ons sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is taal diep verankerd in ons brein. Om deze unieke eigenschap ten volle te begrijpen, moeten we taal onderzoeken van het niveau van genen en het brein tot het niveau van sociale interactie en linguïstische structuren. Dat is het doel van het consortium Language in interaction.