Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aan dr. Arent van Nieukerken, universitair docent bij capaciteitsgroep Slavische Talen en Culturen, is op 26 februari 2013 door de Universiteit van Warschau een visiting profesorship toegekend

Arent van Nieukerken nam in Warschau deel aan de “V Edition of the Program for Visiting Professors from Abroad”, grotendeels gefinancierd uit Europese middelen. Alle faculteiten van de Universiteit van Warschau konden kandidaten voor dit concours voordragen.

De tien genomineerden vertegenwoordigen een breed veld van wetenschappelijke disciplines en zijn verbonden aan belangrijke universiteiten, zoals de University of Michigan, de University of California (Santa Barbara) en de Freie Universität Berlin. Arent van Nieukerken behaalde een vierde plaats met 69 punten (op een scala van 74 – plaats 1 – tot 60 punten – plaats 10). Daarnaast is er een reservelijst opgesteld met nog eens tien kandidaten.

De visiting profesorships zijn bedoeld om het academische potentieel – zowel onderwijs als onderzoek - van de Universiteit van Warschau te versterken. Internationale samenwerking kan daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.

In het tweede semester van het academische jaar 2013/2014 zal dr. Arent van Nieukerken onderwijs voor MA studenten en AIO’s (“doktoranci”) verzorgen aan de Filologische Faculteit van de Universiteit van Warschau. Zijn colleges zullen zich bezighouden met comparistiek (de evolutie van het begrip “Weltliteratur”) en de literaire verwerking van nationale stereotiepen in Centraal- en Oost-Europese literatuur.  Zijn onderzoek zal zich meer specifiek richten op de relatie tussen de Poolse romantici en de negentiende-eeuwse Russische Slavofielen. Methodologisch gezien zal hij postkoloniale kritiek combineren met imagologie.

Al eerder, op 22 januari 2013, habiliteerde dr. Arent van Nieukerken aan de Filologische Faculteit van de Universiteit van Warschau. De habilitatie (een soort “higher doctorate”, boven het niveau van PhD) is in veel landen een voorwaarde om als professor aangesteld te kunnen worden.