Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Anne Baker is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Anne Baker is onderscheiden vanwege haar linguïstische taalverwervingsonderzoek, waarmee zij internationaal grote faam verwierf.

Onderscheiding Anne Baker
foto: Beppie van den Bogaerde

Anne Baker ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Eberhard van der Laan tijdens de lintjesregen voor Koningsdag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Anne Baker is onderscheiden vanwege haar linguïstische taalverwervingsonderzoek, waarmee zij internationaal grote faam verwierf. Maatschappelijk heeft zij zich In het bijzonder zeer verdienstelijk gemaakt met haar onderzoek naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en haar inspanningen voor  uniformering en erkenning van de NGT door de Nederlandse overheid.  

Prof. Baker is sinds haar hoogleraarsbenoeming in 1988 zowel binnen als buiten Nederland de grote initiator en leider geworden op het gebeid van ‘speciale’ taalontwikkeling. Het gaat daarbij om kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, tweetalig of meertalig opgroeiende kinderen, kinderen geboren met een gespleten gehemelte en vooral dove of zwakhorende kinderen. Met name heeft zij onderzocht hoe deze zich linguïstisch en cognitief ontwikkelen.
Het gebrek aan standaardisering van de Nederlandse gebarentaal waren een belemmering voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en tolkopleidingen. Decoranda was voorzitter van de commissie die hierover in opdracht van OCW en VWS een baanbrekend rapport opstelde met 64 aanbevelingen. Zij bleef intensief betrokken bij de ontwikkelingen in het vervolg van dit rapport.
Naast haar activiteiten voor Nederlandse doven en slechthorenden heeft Anne Baker zich ook ingespannen voor meertalige kinderen, bijvoorbeeld als adviseur bij de ontwikkeling van tweetalige programma’s.
Om spontane taal van kinderen van 4 tot 8 jaar te analyseren is STAP ontwikkeld, een gestandaardiseerde en genormeerde methode. Anne Baker heeft bijgedragen aan de publicatie van STAP en het evaluatierapport, en gaf workshops en training aan spraaktherapeuten en klinisch taalkundigen over het gebruik ervan.
Voorts was decoranda betrokken bij een groot project waarin instrumenten en procedures zijn ontwikkeld voor assessment van ouders en verzorgen van kinderen die nauwelijks spreken of communiceren vanwege ernstige fysieke of cognitieve problemen. Het ontwikkelde programma leert deze kinderen, hun ouders en andere gesprekspartners beter en plezieriger met elkaar te communiceren. Anne Baker leverde een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan dit project, die in 2012 werd bekroond met de Gehandicaptenzorgprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie.

Anne Baker is emeritus hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de psycholinguïstiek en de taalpathologie alsmede de Nederlandse gebarentaal.