Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op de jaarlijkse Satricumdag van de opleiding Archeologie, op zaterdag 31 januari 2015, ontving Antonio Santarelli de facultaire erepenning voor bijzondere verdiensten.

Uitreiking facultaire erepenning Antonio Santarelli
Antonio Santarelli ontvangt de facultaire erepenning uit handen van decaan Frank van Vree.

Met deze onderscheiding wil de Faculteit der Geesteswetenschappen Santarelli eer bewijzen en danken voor zijn jarenlange praktische en financiële ondersteuning van de opgravingen in Satricum. Mede dankzij zijn ruimhartige bijdragen konden de opgravingen doorgang vinden en ook studenten ervaring in archeologisch veldwerk opdoen.

Santarelli is eigenaar van een groot wijngoed ‘Casale del Giglio’ in Le Ferriere (Lazio, Italië), waar zich archeologische rijkdommen in de grond bevinden, die jaarlijks worden opgegraven door de archeologen van de UvA onder leiding van Marijke Gnade en waarmee Satricum onder meer beroemd is geworden. Santarelli steunt het Satricumproject al sinds 2004, toen hij voor het eerst delen van zijn terrein ter beschikking stelde voor archeologisch onderzoek, waardoor in feite zijn wijnproductie werd verminderd. Verder stelt hij verschillende behuizingen gratis ter beschikking en draagt hij regelmatig financieel bij aan het project bijvoorbeeld de tentoonstellingscatalogus bij de onlangs geopende overzichtstentoonstelling van Satricum en een folder van het project.

Antonio Santarelli met erepenning FGw

In de Italiaanse archeologie is het bijzonder dat een privépersoon permanent archeologisch onderzoek op zijn terrein toestaat en daar niets voor terug vraagt. De houding van Santarelli heeft in Italië een mentaliteitsverandering in gang gezet en de terughoudendheid tegenover private betrokkenheid bij archeologische opgravingen verminderd.

Marijke Gnade ziet hem als een mecenas die het belangrijk vindt bij te dragen aan het behoud van cultureel erfgoed en de regio Lazio in een beter daglicht wil stellen. Als tegenprestatie vraagt Santarelli niet meer dan incidentele rondleidingen en lezingen. De opgravingen worden genoemd op de website van zijn bedrijf, met verwijzingen naar de UvA. Zo draagt hij ook bij aan ons imago in Italië.

Borrel Satricumdag ACASA
De borrel na afloop van de Satricumdag. Alle foto's door Anneke Dekker