Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Pleitbezorging voor voor een nationaal fonds voor de archeologie

Archeologie van nationaal belang

In het bestel voor de Nederlandse archeologie is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de archeologische monumentenzorg bij gemeenten neergelegd. Soms worden vondsten van (inter)nationaal belang gedaan. Kleine gemeenten hebben vaak onvoldoende middelen voor een goede bescherming van archeologisch erfgoed van nationaal belang. Het Rijk springt niet bij. De beroepsgroep signaleert een lacune in de wet- en regelgeving.
Op vrijdag 27 november vond op het Nationale Archeologie congres, de Reuvensdagen, een sessie plaats over Archeologie van nationaal belang onder leiding van UvA archeoloog Heleen van Londen. Er werd gepleit voor een nationaal fonds voor de archeologie.

Dalfsen

Dit jaar is in Dalfsen het grootste grafveld van Noordwest Europa uit de tijd van de hunebedbouwers  gevonden. Er is een acuut probleem ontstaan voor de uitwerking van de opgravingen en synthese. Het internationale  belang van de vindplaats staat niet ter discussie. Het Rijk ziet voor zichzelf geen rol.

Zwakke bescherming

Prof. dr. Inge van der Vlies, emeritus hoogleraar Kunst en Recht, constateert dat de huidige wet- en regelgeving een zwakke basis biedt voor de bescherming van het archeologisch erfgoed. Zie het gesprek tussen Inge van der Vies en Heleen van Londen over archeologie van nationaal belang.

Erfgoedwet in de Eerste Kamer en cultuurbegroting in de Tweede Kamer

De SP fractie heeft  over dit onderwerp een vraag gesteld aan minister  Bussemaker. De minister onderzoekt mogelijkheden voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek voor archeologische vindplaatsen van nationaal belang.  Bij de behandeling van de cultuurbegroting in de tweede kamer heeft de SP een motie ingediend voor een nationaal archeologie fonds. De motie wordt gesteund door PvdA, VVD en D66.