Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Dr. Maartje Stols-Witlox (Conservering en Restauratie) en prof. dr. Karina van Dalen-Oskam (Nederlandse Letterkunde) ontvangen beiden financiering vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

Een project in de Vrije competitie geesteswetenschappen dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het totaalproject. Uiteindelijk krijgen 12 projectvoorstellen financiering.

De toegekende projecten zijn:

'Rembrandt koos kleur. De overgang naar gekleurde gronderingslagen in de Nederlanden, 1550-1650' van dr. Maartje Stols-Witlox

Kunstschilders bereiden hun paneel of doek voor met een preparatielaag, de grondering. In de Renaissance waren gronderingen wit, kunstenaars zoals Rembrandt kozen gele, grijze of bruine gronderingen voor een bijzondere sfeer in hun schilderijen. Dit project onderzoekt wanneer en waarom schilders gekleurde gronderingen gingen gebruiken, en ontwikkelt daarvoor nieuwe onderzoeksapparatuur.

'Track changes: het creatieve schrijfproces in een digitale omgeving' van prof. dr. Karina van Dalen-Oskam

Onderzoek naar het literaire schrijfproces gebeurt al eeuwenlang op basis van kladjes en handschriften. Schrijvers van nu werken grotendeels digitaal, wat heel ander bronmateriaal oplevert. Welke sporen laat het digitale schrijfproces na, en hoe kunnen moderne technieken worden gebruikt om het schrijfproces te documenteren en analyseren?

Lees meer op de website van NWO