Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Universitair docent Sanneke Stigter van Conservering en restauratie heeft een NWO-beurs toegekend gekregen vanuit het Creative Industries - KIEM-programma voor haar onderzoeksvoorstel ‘Interviews in Conservation Research’. Met de beurs wil Stigter een model ontwerpen voor de omgang met mondelinge bronnen voor onderzoek naar de conservering van kunstwerken.

Portretfoto Sanneke Stigter
Sanneke Stigter

Interviews in Conservation Research

Wat gebeurde er tijdens de restauratie van Rembrandts Nachtwacht (1642) in 1975-76? Of die van Karel Appels wandschildering in het voormalig restaurant van het Stedelijk (1956)? Wat is het verhaal achter Alessandro Mendini’s ladenkast Nigritella Nigra (1993)?

Hoewel musea en erfgoedinstellingen continu zoeken naar nieuwe en duurzame methodes voor de conservering en restauratie van ons cultureel erfgoed, worden persoonlijke getuigenissen zelden officieel opgenomen en gearchiveerd, terwijl deze cruciaal zijn voor onderzoek naar het leven van een kunstwerk.

Bij de restauratie van hedendaagse kunst is er de laatste jaren veel aandacht voor het samenwerken met en interviewen van kunstenaars. De meeste instellingen zijn echter nog nauwelijks goed ingericht op het duurzaam en methodologisch verantwoord gebruik van interviews in restauratieonderzoek.

Het project Interviews in Conservation Research beoogt een integrale benadering voor een verantwoorde omgang met mondelinge bronnen voor onderzoek naar de conservering van kunstwerken, met casestudies uit het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel is om een instituutsoverstijgend model te ontwerpen voor musea, erfgoedinstellingen en restauratoren in het veld, dat het gebruik van interviews als dynamisch proces beziet - als een levend archief met ruimte voor interpretatie van gebruikers, zodat ons inzicht blijvend kan worden verdiept en kennis niet verloren gaat, maar juist wordt verrijkt.

NWO KIEM

NWO KIEM (Kennis Innovatie Mapping) is gericht op de ontwikkeling van duurzame samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en private partijen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen. Dit onderzoek betreft een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum.

Sanneke Stigter ontving eerder een toekenning in het NWO KIEM-programma voor het project DIAL for Complex Artworks: Digital Index of an Artwork’s Life. Hiermee werd een digitale tool ontwikkeld voor collectiemanagementsystemen, die professionals bewuster maakt van hun eigen input bij het tentoonstellen van dit soort kunstwerken. 

Conservering en restauratie aan de UvA

De UvA biedt een unieke interdisciplinaire master en post-master Conservation and Restoration of Cultural Heritage, gericht op studenten met een passie voor cultureel erfgoed die theorie en praktijk willen combineren. De deadline voor aanmelding voor het studiejaar 2019-2020 is 1 februari.