Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Faculteit der Geesteswetenschappen wil graag de aansluiting tussen het voorgezet en het wetenschappelijk onderwijs in de geesteswetenschappen bevorderen. Daarom is Marjolijn Feddema onlangs aan de slag gegaan als adviseur aansluiting VO-WO. Zij is docent Nederlands op de middelbare school ALASCA in Amsterdam, en werkt nu één dag in de week voor de UvA aan projecten die de aansluiting tussen het schoolvak Nederlands en onze bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur bevorderen.
Marjolijn Feddema
Marjolijn Feddema

De aanstelling van een Adviseur aansluiting VO-WO hangt samen met de  facultaire voorbereiding op het plan van de instellingen in OPeRA (het overkoepelend netwerk van onderwijspartners in de regio Amsterdam) om gezamenlijk vaksteunpunten in te richten voor alfa- en gamma-schoolvakken. Via het vaksteunpunt komen universiteit en leraren met elkaar in contact. Doelstellingen zijn het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, uitwisseling over vakinhoud en vakdidactiek, en samen invulling geven aan delen van het curriculum. Het project is vergelijkbaar met Bètapartners: een netwerk dat al ruim 15 jaar zorgt voor samenwerking tussen VO en WO op het gebied van de bètavakken.

Inmiddels houdt Marjolijn Feddema zich samen met Suzanne Adema en stafleden van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur zich bezig met activiteiten als de volgende:

  • een keuzevak binnen de bachelor over oriëntatie op het leraarschap. Hier denken we samen met studenten over na;
  • regelmatig spreken met universitaire medewerkers die betrokken zijn bij studies/vakken die studenten kunnen voorbereiden op een baan in het onderwijs;
  • inhoudelijke nascholingen vanuit de UvA voor docenten om weer op de hoogte te zijn van de actuele stand van onderzoek en nieuwe inzichten in het vakgebied;
  • voorlichting aan studenten over het beroep leraar op een middelbare school;
  • bestaande netwerken in kaart brengen en daarbij aansluiten;
  • belangrijke evenementen en nascholingen op één plek verzamelen en communiceren aan docenten;
  • meedenken over de invulling van het programma voor een nieuwe editie van de Dagen van de Neerlandistiek;
  • vraagbaak zijn over de schoolpraktijk in het middelbare onderwijs;
  • MA-studenten mee laten schrijven aan onderwerpen voor profielwerkstukken op de middelbare school;
  • meedenken over de bijdrage aan regionale vaksteunpunten vanuit de faculteit.

Marjolijn komt graag in contact met mensen binnen de faculteit en met leraren in de regio. Als je meer wilt weten over bovenstaande projecten of daar over mee wilt denken, kun je een e-mail sturen naar m.m.feddema@uva.nl. Wanneer je op de hoogte wilt blijven van activiteiten en ontwikkelingen rond het netwerk van vaksteunpunten, kun je je ook aanmelden voor de recent gestarte Alfa- en gamma-nieuwsbrief.