Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Sible Andringa is benoemd tot hoogleraar Didactiek van de tweedetaalverwerving aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Als hoogleraar wil hij een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap en de taalonderwijsprakijk.
Sible Andringa
Sible Andringa (foto: Kirsten van Santen)

In zijn onderzoek richt Sible Andringa zich op meertaligheid en het leren van een tweede taal. Hij bestudeert onder andere welke rol bewustzijn speelt in taalverwerving, en wat bij het leren van een tweede taal de toegevoegde waarde is van expliciete instructie. In veel van zijn onderzoek maakt hij gebruik van eye-tracking om inzicht te krijgen in de cognitieve processen achter taalverwerving.

Onlangs verwierf hij een subsidie uit de Open Competitie-SGW van NWO voor een onderzoek naar hoe geletterdheid het taalverwervingsproces beïnvloedt. ‘Als je niet kunt lezen en schrijven, is het leren van een taal moeilijker’, vertelt de hoogleraar. ‘Ik ga onderzoeken hoe geletterdheid het proces van taalverwerving verandert, door beginnende lezers te volgen terwijl ze Nederlands als tweede taal leren en tegelijkertijd leren lezen.’

Andringa heeft een speciale belangstelling voor taalverwerving in de context van onderwijs. Zo onderzocht hij de professionalisering van docenten op het gebied van meertaligheid en was hij betrokken bij project MIND, een onderzoek naar de invloed van meertalige kinderopvang op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Niet aan een specifieke taal gebonden

Als hoogleraar Didactiek van de tweedetaalverwerving zal Andringa steeds de verbinding zoeken tussen de wetenschap en de taalonderwijspraktijk. ‘Via mijn onderzoek probeer ik de algemene principes van tweedetaalverwerving en -didactiek te begrijpen’, vertelt de hoogleraar. ‘Daardoor kan ik taalverwerving vanuit elke taal onderzoeken en ben ik niet aan een specifieke taal gebonden. Dat maakt mijn positie vrij uniek, binnen een afdeling waarin veel verschillende vreemde talen zijn ondergebracht. Ik zie allerlei mogelijkheden voor samenwerking met collega’s die specifieke talen bestuderen en kijk daar erg naar uit.’

Om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen, wil Andringa samenwerken met het werkveld van taalonderwijs en -beleid. ‘Ik heb in eigen onderzoek onder NT2-docenten en docenten van de moderne vreemde talen vastgesteld dat wetenschappelijk onderzoek vaak niet als waardevol wordt beschouwd en het veld niet bereikt. Door de dialoog te zoeken met het veld kun je de waarde van je onderzoek toetsen en het waar nodig bijsturen. Ik heb nauwe banden met het NT2-veld en probeer via onderzoek met studenten van waarde te zijn voor maatschappelijke partners zoals de gemeente Amsterdam, onderwijsadviesdiensten en scholen.’

Over Sible Andringa

Sible Andringa promoveerde in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift The effect of form-focused instruction on second language proficiency en werkte vervolgens enkele jaren als docent aan diezelfde universiteit. Sinds 2007 is hij aan de UvA verbonden, eerst als postdoctoraal onderzoeker en later als universitair docent bij de afdeling Neerlandistiek.

Andringa is programmacoördinator van de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Hij coördineert de onderzoeksgroep Language Learning, Literacy, and Multilingualism en is hoofdredacteur van het Dutch Journal of Applied Linguistics. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van OASIS, een database waarin toegankelijke samenvattingen van taalwetenschappelijke publicaties beschikbaar worden gesteld. Het doel hiervan is dat onderzoek op het gebied van (tweede)taalverwerving en taalonderwijs zijn weg vindt naar de onderwijspraktijk en het brede publiek.

Prof. dr. S.J. (Sible) Andringa

Faculteit der Geesteswetenschappen

Tweede Taalverwerving