Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Taalwetenschap

Taalwetenschap op alle niveaus

BA Linguistics

BA Cognition, Language and Communication

BA Sign Language Linguistics

MA General Linguistics

MA Language, Literature and Education

MA Language and Society

rMA Linguistics and Communication

Taalwetenschap wordt onderwezen op alle niveaus. Er is een bachelorprogramma Taalwetenschap met een sterk accent op de variatie tussen talen. Daarnaast is er een bachelorprogramma dat zich geheel richt op gebarentalen. Binnen de Engelstalige master General Linguistics kan de student zich specialiseren in elk van de bovengenoemde invalshoeken (taalverwerving, taalvariatie, taalmodellering en taaltypologie) die de taalwetenschap aan de UvA kenmerkt. Ten slotte is er een selectieve onderzoeksmaster Linguistics and Communication die studenten voorbereidt op een promotieplaats.

Alle taalwetenschappers die onderwijs geven, doen tevens onderzoek. Zij zijn allen gepromoveerd en seniorlid van het Amsterdam Center for Language and Communication.