Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Taalwetenschapper Beyza Sümer en Andrew Telford (Europese studies) ontvangen vanuit het Open Competitie SGW-XS pilot programma van NWO financiering voor hun onderzoeksprojecten. De subsidie is bedoeld voor onderzoekers met veelbelovende en grensverleggende initiatieven waarvan op voorhand niet vaststaat of de beoogde doelstelling gehaald wordt.

Het domein SGW kent drie financieringsvormen voor veelbelovende ideeën in de Open Competitie van NWO: kleinschalige (XS) en grootschalige (M, L) subsidies. De kleinschalige SGW Open Competitie XS pilot subsidies van maximaal 50.000 euro zijn bedoeld om veelbelovende ideeën, vernieuwende en risicovolle initiatieven binnen de SGW-disciplines mogelijk te maken.

De gehonoreerde projecten:

When early vocabulary is acquired late: Effects of iconicity and gestures on vocabulary development in signing children

dr. B. Sümer, Universiteit van Amsterdam

Vaak wordt aangenomen dat alle kinderen vanaf de geboorte taalinput krijgen en dat hun woordenschatontwikkeling vroeg begint. Dit is echter niet het geval voor dove kinderen met ouders die geen gebarentaal kennen. Ze krijgen toegankelijke taalinput wanneer ze andere gebarentaalgebruikers ontmoeten, maar dit kan pas later in hun leven gebeuren. We weten nog niet wat de vroege stadia van hun woordenschatontwikkeling zijn en welke factoren hun leerproces beïnvloeden. Om deze leemte op te vullen, stelt dit project voor om deze stadia en factoren te onderzoeken. 

Climate extremes: Exploring relationships between climate activism and counter-extremism in UK politics

dr. A.J. Telford, Universiteit van Amsterdam

Het Climate Extremes project is een belangrijke verkenning van de relaties tussen klimaat activisme en contra-extremisme. Climate Extremes richt zich op Prevent, de contra-extremismestrategie van het VK, en heeft drie doelstellingen: 1) onderzoeken hoe belanghebbenden die werken aan klimaat activisme en contra-extremisme 'extremisme' definiëren, 2) onderzoeken welke rol klimaatverandering speelt in de Prevent-strategie, en 3) start een interdisciplinaire dialoog tussen het beleid inzake klimaatverandering en contra-extremisme en wetenschappelijke gemeenschappen bevorderen door middel van gezamenlijke workshops en een toegankelijke toolkit. Daarmee levert Climate Extremes een vernieuwende bijdrage aan het gesprek over de nexus tussen klimaatverandering, extremisme en politiek geweld.