Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Floribert Baudet is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zijn leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Floribert Baudet (foto: Kirsten van Santen)
Floribert Baudet (foto: Kirsten van Santen)

In zijn onderzoek richt Baudet zich met name op de militaire geschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw. Zo deed hij onder meer onderzoek naar de aanloop en nasleep van de oorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren 90. Ook bestudeerde hij defensievoorlichting in het Nederland van kort na de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij onderzocht welk beeld van de krijgsmacht en de internationale politieke situatie werd uitgedragen – bijvoorbeeld via de radio, kranten en jeugdorganisaties – om draagvlak te creëren in de samenleving.

De focus op voorlichting, media en communicatie vormt een rode draad in het onderzoek van Baudet. ‘Wat ik bijvoorbeeld een mateloos interessant vraagstuk vind, is hoe beelden, taal, historische herinneringen en berichtgeving bijdragen aan conflicten’, vertelt de hoogleraar. ‘Ieder mens heeft ideeën over de werkelijkheid, maar die kunnen ook door politieke en religieuze leiders worden gebruikt om haat te zaaien, of om territoriale claims te formuleren. En dat mechanisme kan ook de andere kant op werken, om conflicten te dempen. Onderzoek naar dit thema heeft voor de krijgsmacht ook praktische waarde, want vanuit Defensie bestaat een grote behoefte aan early warning: als je bijtijds een conflict kunt zien aankomen, kun je misschien de ontwikkeling ervan nog bijsturen. Bovendien is het thema nog vanuit een ander perspectief interessant: het verbindt de krijgsmacht met de samenleving.’

Copyright: Kirsten van Santen
Het lijkt me interessant om samen met onderzoekers van Slavistiek na te gaan hoe in de jaren 80 vijandbeelden verschenen in Joegoslavische media, en of die er uiteindelijk toe bijdroegen dat daar oorlog uitbrak.

Kruisbestuiving en verrassende vragen

Naast zijn benoeming blijft Baudet als universitair hoofddocent Strategie verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), waar hij sinds 2006 werkt. Zijn leerstoel aan de UvA zorgt voor een interessante kruisbestuiving tussen de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA en het UvA-masterprogramma Militaire geschiedenis, stelt de hoogleraar.

‘De uitwisselingen met studenten en onderzoekers aan de UvA zijn vaak verrassend, omdat mensen hier weer vanuit een heel ander referentiekader vragen stellen dan de militairen in opleiding aan de NLDA. Dat is ontzettend leuk, want het houdt je scherp en geeft je de gelegenheid je eigen aannames weer eens tegen het licht te houden.’

Vijandbeelden in Joegoslavische media

Als hoogleraar Militaire geschiedenis wil Baudet ook graag de verbinding zoeken met collega's uit andere vakgebieden. ‘Het lijkt me bijvoorbeeld heel interessant om samen met onderzoekers van Slavistiek na te gaan hoe in de jaren 80 vijandbeelden verschenen in Joegoslavische media, en of – en zo ja, hoe – die er uiteindelijk toe bijdroegen dat daar oorlog uitbrak.’

De leerstoel van Baudet is verantwoordelijk voor de enige militair-historische masteropleiding in Nederland. Dat betekent een verantwoordelijkheid die verder reikt dan studenten alleen maar goed naar de eindstreep te helpen, stelt de hoogleraar. ‘Wij leiden de mensen op die verder onderzoek gaan doen in dit vakgebied. Mijn streven is dat in de toekomst een groter aandeel van onze alumni in de academische beroepswereld terechtkomt; dat lijkt me goed voor het vakgebied. Bovendien is goede kennis van het militaire bedrijf essentieel voor de samenleving.’

Over Floribert Baudet

Floribert Baudet studeerde geschiedenis en promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op Het heeft onze aandacht, een onderzoek naar het Nederlandse mensenrechtenbeleid ten aanzien van Oost-Europa en Joegoslavië in de laatste vijftien jaar van de Koude Oorlog. Na zijn promotie werkte hij aan de Universiteit Utrecht als universitair docent Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Sinds 2006 is hij verbonden aan de NLDA, waar hij doceert en onderzoek doet. Baudet publiceerde onder meer over het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid. Zijn boek Het vierde wapen (2013) analyseert het activistisch voorlichtingsbeleid van Nederland in de periode 1944-1953.

Prof. dr. F.H. (Floribert) Baudet