Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De voorlopige resultaten van het eerste wetenschappelijke onderzoek in Nederland naar High Dosage Tutoring (HDT) in het voortgezet onderwijs zijn hoopgevend. In minder dan 5 maanden tijd hebben leerlingen uit het vmbo en praktijkonderwijs van het Mundus College in Amsterdam die deelnamen aan het HDT-project zich spectaculair ontwikkeld in vergelijking met de controlegroep.
High Dosage Tutoring-SEPP (3)
Foto van The Bridge Learning Interventions

Hoe spectaculair? Socioloog en hoofdonderzoeker Bowen Paulle van de UvA licht toe: “Een groot deel van de leerlingen die instroomt op het Mundus College heeft een forse leerachterstand. Een meerderheid van de leerlingen haalt bijvoorbeeld het eerst fundamentele niveau (1F) niet. Om een idee te geven: 90% van alle basisschoolleerlingen in NL haalt dit niveau aan het einde van groep 8. Ten opzichte van het 1F-niveau haalden leerlingen op vmbo-basisniveau die meededen aan het tutorprogramma bij een taalloze rekentoets 71% van hun achterstand in, tegenover 17% in de controlegroep. HDT is dus mogelijk een belangrijk beleidsinstrument bij het aanpakken van de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.”

Reduceren kansenongelijkheid

Het onderzoeksteam en de leiding van het Mundus College vinden deze bevindingen nu extra relevant vanwege de focus op het reduceren van kansenongelijkheid in onder ander het nieuwe coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam.

De methode van HDT

De methode van HDT is afkomstig uit Amerika en wordt daar al grootschalig en succesvol ingezet als evidence based interventiestrategie. De leerlingen krijgen bij HDT elke dag onder schooltijd een lesuur extra rekenles van een vaste tutor in een 2-op-1 setting. De tutoren onderhouden wekelijks (telefonisch) contact met de ouders en begeleiden de leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied. Dit HDT-project werd uitgevoerd door stichting The Bridge Learning Interventions (www.tbli.nl).

Universiteitsfonds

Het onderzoek is gesteund door het Amsterdams Universiteitsfonds als een van de projecten van het Jaarfonds 2017. Dit fonds steunt toegepast onderzoek waar doorgaans weinig financiering voor beschikbaar is. Donateurs van het universiteitsfonds hebben hiervoor 30.000 euro bijeengebracht waarmee het eerste verkennende onderzoek kon worden uitgevoerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie en de uitgebreide onderzoeksresultaten van het High Dosage Tutoring project in Nederland, ga naar de website van het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP) van de Universiteit van Amsterdam: uva.nl/sepp.