Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom hebben vrouwen, ondanks dat ze al honderd jaar kiesrecht hebben, in de politiek en binnen de overheid nog steeds niet dezelfde positie als mannen? Wat moet er gebeuren om de gelijkheid in de politiek te verbeteren? In een nieuwe verzameling essays, getiteld 'Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur', proberen politicologen Liza Mügge, Zahra Runderkamp en Maria Kranendonk een antwoord te vinden op deze vragen.

Wist je dat bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 25 van de 28 deelnemende partijen door een man werden geleid? En dat Nederland momenteel 42e staat als het gaat om het percentage vrouwen in de nationale regering, onder Guyana en Zimbabwe (plek 40 en 41) en net boven Kameroen (plek 43)? Op lokaal niveau is een derde van de gemeenteraadsleden en wethouders vrouw.

Nederland viert in 2019 honderd jaar vrouwenkiesrecht, maar de positie van vrouwen in de Nederlandse politiek is duidelijk nog steeds voor verbetering vatbaar. In de verzameling essays wordt verder op deze kwestie ingegaan.

Nog altijd het 'zwakke geslacht'?

In het eerste essay in dit boek, dat geschreven is door dr. Liza Mügge (universitair hoofddocent Politicologie) en Zahra Runderkamp (promovendus), worden recente (inter)nationale academische onderzoeksresultaten besproken en wordt zo input geleverd voor het huidige debat over de positie van vrouwen in de politiek.

De auteurs gaan in op het belang van gelijke vertegenwoordiging en bespreken factoren die ervoor kunnen zorgen dat vrouwen de politiek ingaan, verkozen worden en politiek actief blijven. In die verschillende fases speelt een combinatie van factoren een rol. De auteurs bespreken onder andere: voorbeeldfiguren, opleiding, werving en selectie, doelen en quota, en de politieke cultuur.

Op lokaal niveau

Het tweede en derde essay in het boek zijn van de hand van dr. Maria Kranendonk (postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Politicologie van de UvA). Haar eerste essay gaat over kwantitatief onderzoek naar de verschillen tussen Nederlandse gemeenten wat de vertegenwoordiging van vrouwen betreft. Haar tweede onderzoek is kwalitatief en geeft een inkijkje in gemeenten met een hoog percentage vrouwen in de lokale politiek en gemeenten waar dit percentage aanzienlijk lager ligt.

Presentatie

Het boek is op 9 december 2019 officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van deskundigen getiteld 'Naar 40 – 60% vrouwen in politiek en bestuur', georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.