Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Er is veel te doen rond de inzet van een app om corona te bestrijden. Uit voorlopige resultaten van UvA onderzoek blijkt dat 54 procent van de Nederlanders nog geen duidelijke mening over de corona-app heeft. Slechts 24 procent is overtuigd voorstander. Als zeker is dat de maatregel alleen tijdelijk ter bestrijding van de crisis wordt ingezet, is dat 40 procent.

telefoon met corona app

De Nederlandse regering overweegt digitale technologieën in te zetten, in de vorm van een corona-app, om de verspreiding van het Covid19 virus te remmen en zo de Nederlandse samenleving verder open te kunnen stellen. Momenteel is er veel discussie over de veiligheid van deze apps en de snelheid waarmee de regering de apps wil invoeren. 

In de afgelopen weken heeft het ‘Information, Communication & The Data Society (ICDS)’ initiatief van de Universiteit van Amsterdam een nationale enquête gehouden waarin Nederlanders werd gevraagd hoe zij over het gebruik van digitale technologieën denken in de strijd tegen Covid19. De ICDS initiatiefnemers Claes de Vreese en Natali Helberger lichten het onderzoek toe, waarna een korte weergave van de belangrijkste resultaten.

Claes de Vreese
Copyright: Uva Profile
En zit een groot gat tussen wat het ministerie doet en waar de gemiddelde Nederlander staat Claes de Vreese

'Een heel belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat er een grote groep Nederlanders is - 54 procent - die nog geen duidelijke mening heeft over de app', stelt de Vreese. 'Dit kan betekenen dat men voor- en nadelen ziet, dat men er gemengde gevoelens over heeft of overvallen wordt door de vraag en nog geen goed antwoord heeft. Het laat in ieder geval zien dat er een heel groot gat zitten tussen wat het ministerie doet en waar de gemiddelde Nederlander nu staat.'

Natali Helberger
Copyright: UvA
De regering moet met meer zorgen rekening houden Natali Helberger

'Het feit dat een significant deel van de bevolking een afwachtende houding heeft, legt een grote verantwoordelijkheid bij het ministerie en het kabinet om, als voor zo’n app wordt gekozen, een verantwoorde keuze te maken', vult Helberger aan. 'Uit onze survey blijkt verder dat burgers zich niet alleen over hun privacy zorgen maken, wat tot nu toe de focus van vele discussies rond de app is. De regering zou ook met andere zorgen van de bevolking rekening moeten houden, om hun vertrouwen te verdienen, met name veilig stellen dat de maatregels strikt tijdelijk blijven en er geen mogelijkheid is ze voor andere doeleinden te gebruiken.'  

Voorlopige resultaten

Uit het voorlopige rapport, dat nu op de website staat, blijkt:

  • De veelbesproken trackingtechnologieën die de verspreiding van ziekten moeten verminderen en quarantaine monitoren, roepen ambivalente reacties bij de respondenten op: 20% steunt het gebruik van dergelijke technologie voor quarantainebewaking, terwijl 28% tegen is en de helft blijft onbeslist. 24% is voorstander van dergelijke maatregelen voor het monitoren van ziekten, terwijl 22% daar tegen is en de meerderheid blijft wederom onbeslist.
  • De tracking-app zou ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: bijna 40% van de respondenten ondersteunt het gebruik van een tracking-app als duidelijk is dat het om een tijdelijke maatregel gaat, 40% procent van de respondenten ziet privacybescherming als een vereiste voor een tracking app en 25% steunt het gebruik van de app als deze aan de AVG richtlijnen voldoet.
  • Tegelijkertijd vreest bijna een derde van de respondenten dat de app kan worden gebruikt voor andere doeleinden.
  • De bevindingen tonen geen grote verschillen tussen geslacht, leeftijd en opleiding. 
  • In het kader van huidig crisismanagement, zijn respondenten wel overwegend positief over de toepassing van AI voor medische doeleinden en over de digitale communicatiekanalen die de overheid inzet.

Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van het ‘Information, Communication & The Data Society’ initiatief van de Universiteit van Amsterdam. Ga naar de ICDS website voor het volledige rapport.