Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Welke impact heeft de coronacrisis op onze persoonlijke werkomstandigheden, levensstijl en emoties? En welke verschillen zien we wereldwijd? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam werken mee aan onderzoek van de Stichting Loonwijzer om hier zicht op te krijgen. Socioloog Janna Besamusca licht het onderzoek toe waarvan dagelijks de tussentijdse resultaten worden gepubliceerd.

Voor het onderzoek ‘Living and Working in Coronavirus Times’ is een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in de impact van het coronavirus op levens- en arbeidsomstandigheden in meer dan honderd landen.

Het onderzoek is vanuit de Stichting Loonwijzer gestart, waar wetenschappers in samenwerking met journalisten en sociale partners (werkgevers en vakbonden) onderzoek doen naar ontwikkelingen rond salarissen, loonverschillen, baantevredenheid en arbeidsomstandigheden en de resultaten hiervan met het brede publiek delen. Socioloog Janna Besamusca is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Loonwijzer en van het onderzoeksteam van het ‘Living and Working in Coronavirus Times’ project.

Dagelijkse statistieken van de tussenresultaten

In de enquête naar de impact van de coronacrisis worden deelnemers vragen gesteld zoals: ‘heeft je werkgever beschermende maatregelen genomen met het oog op het coronavirus?’ en ‘wat verwacht je dat er de komende maand met je werk zal gebeuren?’ Dagelijks worden de tussentijdse resultaten op de website van Stichting Loonwijzer gepubliceerd. ‘We willen ervoor zorgen dat de mensen die hun ervaringen met ons delen ook zelf kunnen zien hoe hun situatie zich verhoudt tot die van andere deelnemers aan de enquête’, licht Besamusca toe.

Werk en sociaal leven zijn sterk verbonden

‘Corona is zo’n shock, dat het in één keer alles beïnvloedt. Je werk, er zijn mensen die het nu immens druk hebben, maar ook mensen die op hun werk nu juist niets kunnen doen. Je sociale leven, bijna iedereen heeft familie of vrienden en behoefte aan contact met anderen. Ik denk dat deze twee dingen niet los van elkaar staan’, vertelt Besamusca.

‘We werken samen met onderzoekers in Spanje en Italië. Onze datamanager woont bijvoorbeeld in de buurt van Venetië en zij mocht tijdens de lockdown alleen in een straal van tweehonderd meter van haar eigen huis naar buiten. In Spanje zitten collega’s die tijdens de lockdown alleen naar buiten mochten als ze een hond hebben. Zij ervaren zelf hoe het is om in je huis vast te zitten en wat voor psychologische impact dit heeft. Dan komen vragen rond die impact ook snel naar boven bij het ontwikkelen van vragenlijsten.’

Het belang van wereldwijde vergelijking

‘Het is voor mensen die de enquête invullen belangrijk om hun eigen context te begrijpen. Wanneer iemand de enquête invult en daarbij aangeeft dat een werkgever niet genoeg maatregelen neemt om hem of haar te beschermen en vervolgens leest dat negentig procent van de Nederlanders vindt dat dit bij hen op het werk wel gebeurt, dan is dit voor deze persoon vooral relevant. En veel minder wat deelnemers in andere landen ervaren. Maar vanuit een beleidsmatig of analytisch perspectief is het juist wel interessant die internationale vergelijking te maken. Als bijvoorbeeld deelnemers uit Duitsland erg tevreden blijken met bepaalde maatregelen op het werk waar Nederlanders ontevreden over zijn, dan kun je kijken wat je hiervan kunt leren en of je iets van de Duitse aanpak kunt overnemen.’

‘Voor wetenschappers is het ook relevant om te kijken wie er in welke landen getroffen wordt. Er zijn groepen in landen waarvan je weet dat ze bijvoorbeeld hun inkomen gaan kwijtraken, zoals kleine ondernemers met contactberoepen. Welke maatregelen nemen landen om deze groepen te beschermen? Voor ons is het interessant om te kijken in welke landen en beleidscontexten die kwetsbare werknemers het meest geraakt worden en waar en hoe ze beschermd worden.’

Resultaten en voortgang

‘We zijn nog data aan het verzamelen, dus we zijn nog niet in het stadium waar je analyses maakt. Wat je wel ziet is dat de enquête veel wordt ingevuld en dat de dagelijkse statistieken van de tussenresultaten goed worden bekeken. Dit vertelt mij dat mensen op zoek zijn naar deze informatie en willen weten wat er op verschillende plekken gebeurt.’

Het onderzoek loopt gelijk met de corona pandemie en de enquête blijft online zolang er een significant aantal landen in de crisis zitten, en waarschijnlijk nog een korte periode daarna.

mw. J.W. (Janna) Besamusca

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Institutions, Inequalities and Life courses