Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Met behulp van Google Streetview en Deep Learning brachten onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Twente in kaart hoe de bebouwde omgeving samenhangt met de vitaliteit van maatschappelijke organisaties en buurten. Als een omgeving meer ruimte geeft aan voetgangers komt dit de overlevingskans van maatschappelijke organisaties ten goede, is hun conclusie.

Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke bouwstenen voor het sociale leven in stadswijken. Ze spelen een centrale rol in het vertegenwoordigen, verbinden, empoweren en mobiliseren van wijkbewoners en bevorderen zo de sociale interacties en onderlinge solidariteit. Denk hierbij aan organisaties die sportactiviteiten organiseren, hobbyclubs en culturele verenigingen. De afwezigheid van deze organisaties ondermijnt de sociale integratie in een wijk en kan zelfs tot problemen bij bewoners leiden of deze versterken. Dit geldt met name in arme, geïsoleerde of gemarginaliseerde wijken, waar het de bewoners vaak aan middelen ontbreekt om zelf dit sociale leven op gang te brengen. Uit eerdere studies is bijvoorbeeld gebleken dat buurtorganisaties essentieel zijn bij de wederopbouw van gebieden na natuurrampen, zoals orkanen.

Een voorbeeld van Google Street View (GSV)-panoramasegmentatie door DeepLabv3+: a) origineel GSV-panorama en b) gesegmenteerd beeld
Een voorbeeld van Google Street View (GSV)-panoramasegmentatie door DeepLabv3+: a) origineel GSV-panorama en b) gesegmenteerd beeld

Analyses met Deep Learning en Google Street View

Politicoloog Floris Vermeulen (Universiteit van Amsterdam) en stedelijke geograaf Mingshu Wang (Universiteit Twente) onderzochten de vitaliteit van maatschappelijke organisaties in Amsterdam. Specifiek keken ze naar de rol die de bebouwde omgeving hierin speelt. Hiervoor maakten ze gebruik van Google Street View (GSV) om in kaart brengen waar en in wat voor soort omgeving maatschappelijke organisaties gehuisvest zijn, en machine of deep learning om automatisch bepaalde kenmerken van die bebouwde omgeving uit de straatbeelden te halen, zoals de hoeveelheid auto’s en ruimte voor stoepen. Zo konden ze over een periode van vier jaar een relatie leggen tussen op auto- voetgangers- of gemengd georiënteerde omgevingen en het voortbestaan van buurtorganisaties.

Voetgangersvriendelijke omgeving heeft het sterkste positieve effect

Vermeulen en Wang concluderen dat bebouwde omgevingen die lopen aanmoedigen, de overlevingskansen van maatschappelijke organisaties aanzienlijk verhogen. Buurtgenoten kunnen dan makkelijk met elkaar in contact komen en elkaar op straat ontmoeten. Dit helpt de buurtfunctie van een maatschappelijke organisatie te versterken en heeft positieve gevolgen voor het sociale leven in de buurt. Waar lopen echter ontmoedigd werd, bijvoorbeeld door het stimuleren van intens autogebruik, werd de vitaliteit van maatschappelijke organisaties verlaagd. Gemengde infrastructuur, dus zowel op voetgangers als auto’s gericht, bleek ook een positief, maar minder sterk effect te hebben op de overlevingskansen van buurtorganisaties.

‘Dit onderzoek wijst op de noodzaak voor stedelijke planners en lokale beleidsmakers om voetgangers goed mee te nemen in hun ontwerpen. Voetgangers kunnen ook op misschien onverwachte manieren helpen in het levendig houden van een stad,’ aldus Vermeulen en Wang.

Publicatiedetails

Mingshu Wang en Floris Vermeulen (2020), ‘Life between buildings from a street view image: What do big data analytics reveal about neighbourhood organisational vitality?’, Urban Studies, DOI: 10.1177/0042098020957198

Dr. F.F. (Floris) Vermeulen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation