Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, ook bij minderjarigen. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Het onderzoek bracht kennis over de effecten van alcoholmarketing systematisch in kaart. Of alcoholmarketing ook bijdraagt aan meer alcoholgebruik onder zwangere vrouwen, zware drinkers of verslaafden werd niet duidelijk.

man kijkt naar alcoholreclame op tablet

Hanneke Hendriks en Eva van Reijmersdal van de Universiteit van Amsterdam hebben in samenwerking met de Universiteit Twente en Tactus Verslavingszorg met behulp van literatuuronderzoek de bestaande kennis over de omvang en gevolgen van alcoholmarketing systematisch in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat deze marketing tot meer alcoholgebruik kan leiden, maar ook dat deze in Nederland volop aanwezig is en veel minderjarigen bereikt. Denk hierbij aan televisiespotjes, reclamezuilen, sponsoring van evenementen, posts en tweets van alcoholmerken en reclame op sociale media. Met name de toename in alcohol-gerelateerde inhoud en alcoholmarketing op sociale media verdient volgens de onderzoekers de aandacht. 'Meerdere studies laten zien dat jongeren vaak alcohol­marketing tegenkomen op sociale media. Hierbij is het veelal niet duidelijk wie de initiator is van deze inhoud, en ook is er een gebrek aan eenduidige regels binnen en tussen landen', vertelt Hanneke Hendriks .

Over de effecten van marketing van 0.0% dranken en het groeiende marktaandeel van dit nieuwe segment dranken bleek nauwelijks iets bekend en hier zou meer onderzoek gewenst zijn concluderen de onderzoekers.

Nationaal Preventieakkoord: Nederland gezonder maken

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord (2018). Hierin staan ambities en maatregelen om Nederland gezonder te maken. Naast problematisch alcoholgebruik, ligt de focus ook op roken en overgewicht.

In het akkoord staan twee doelstellingen over marketing van alcoholhoudende dranken:

  1. Voorkomen dat marketing voor alcoholhoudende dranken bijdraagt aan problematisch alcoholgebruik.
  2. Streven dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.

Problematisch alcoholgebruik

Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt de financier van dit onderzoek ZonMw daarom bij aan vernieuwende inzichten.

Dr. E.A. (Eva) van Reijmersdal

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Persuasive Communication