Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Vaders zijn gedurende de coronacrisis meer gaan zorgen voor hun kinderen. Zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. Tijdens de lockdown in april gaf 22% van de vaders aan dat zij meer voor hun kinderen zijn gaan zorgen dan vóór de coronacrisis, en in juni liep dit op tot 31%.
vader geeft kind te eten

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam (Janna Besamusca en Roos van der Zwan) en de Radboud Universiteit voeren het onderzoek COGIS-NL uit, een onderzoek dat de gendergelijkheid gedurende de coronacrisis onder de loep neemt. De stijging in het aantal uren aan zorgtalen die vaders in juni aangeven, betekent echter niet dat de zorg voor kinderen nu gelijk is verdeeld. Moeders deden en doen nog altijd meer: vaders geven aan 10,5 uur extra zorgtaken op zich te hebben genomen, tegenover 14,3 uren voor moeders. Ouders geven aan wel redelijk tevreden te zijn over deze verdeling: vaders geven de huidige verdeling van zorgtaken een 7,4, moeders een 7,1.

Combineren werk en zorg

Ouders werd ook gevraagd hoe zij het combineren van zorg en werk ervoeren. In juni vonden ouders met kinderen op de basis- en middelbare school dit moeilijker dan ouders met alleen kinderen op de basisschool, terwijl in april juist ouders met enkel kinderen op de basisschool de meeste moeite hadden. De onderzoekers linken dit verschil aan het feit dat basisscholen in juni weer helemaal opengingen.

Ervaren werkdruk

De onderzoekers keken ook naar de ervaren werkdruk van de ouders. In april gaf 39% van de moeders aan een hogere werkdruk te ervaren dan voor de coronacrisis. In juni blijkt dit niet te zijn verbeterd. Ondanks de volledig heropening van basisscholen en kinderdagverblijven geeft nog steeds 40% van de moeders aan een hogere werkdruk te ervaren. Bij vaders constateerden de onderzoekers wel een daling: in april ervoer 31% van hen een hogere werkdruk en in juni 26%.

Impact corona op werk, zorg en welzijn

De onderzoekers van COGIS-NL (COVID Gender (In)equality Survey Netherlands) schreven een (tweede) policy paper, waarin zij hun belangrijkste onderzoeksbevindingen over de periode juni 2020 uiteenzetten. Ze keken naar de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen op het terrein van werk, zorg, en welzijn. In hun paper geven de onderzoekers antwoorden op vragen als: Hoe is de verdeling van de huishoudelijke taken tussen man en vrouw? En hoe tevreden zijn partners met hun relatie tijdens de coronacrisis?

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het persbericht zoals opgesteld door de Universiteit Utrecht