Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Christian Burgers is benoemd tot hoogleraar Communication and Organisations aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Waar gaat zijn leerstoel over, wat is het maatschappelijk belang hiervan en waar kijkt hij het meeste naar uit?

Christian Burgers
Christian Burgers

Waar gaat uw leerstoel over?

‘Mijn leerstoel Communication and Organisations richt zich op de communicatie van, binnen, en over organisaties. Hierbij kun je denken aan publieke instanties zoals overheden, commerciële organisaties zoals bedrijven en non-profit organisaties zoals goede doelen.’

‘In de leerstoel richt ik me specifiek op de rol van deze organisaties in het maatschappelijk debat. Hoe dragen zij bij aan beeldvorming over onderwerpen als de energietransitie, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, diversiteit, en nieuwe technologie? Hoe zetten zij, en ook andere betrokkenen – bijvoorbeeld journalisten, politici, burgers, en actiegroepen – dit soort issues op de kaart? Welke methodes en strategieën gebruiken ze hiervoor? En wat voor andere dynamieken spelen hierbij een rol?’ 

Wat is het maatschappelijk belang hiervan?

‘Organisaties spelen een belangrijke rol bij veel maatschappelijke ontwikkelingen. Organisaties kunnen aanjager zijn van innovatie en daarmee een voortrekkersrol hebben bij maatschappelijke verandering. Maar organisaties staan ook steeds vaker onder maatschappelijke druk, doordat het makkelijker is geworden kritiek op organisaties bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het is een mooie uitdaging om de rol van communicatie in dit spanningsveld zichtbaar te maken, en om hierover in discussie te gaan met collega’s, studenten, en de communicatiepraktijk.’ 

Waar kijkt u het meeste naar uit?

‘Ik heb verschillende ambities voor mijn leerstoel. Ten eerste kijk ik ernaar uit om met mijn collega’s binnen de programmagroep Corporate Communication nieuwe onderzoekslijnen over communicatie en organisaties te ontwikkelen en bestaande onderzoekslijnen uit te diepen.’

‘Een onderwerp dat hierbij mijn speciale interesse heeft is figuratieve framing. Hierbij gebruikt een organisatie of een andere belanghebbende bepaalde stijlfiguren in hun communicatie, bijvoorbeeld een metafoor of ironie, om het over complexe maatschappelijke onderwerpen te hebben of een bepaalde mening te uiten. Zo kan de toekomstvisie van een organisatie bijvoorbeeld met een routekaart worden verbeeld, die aangeeft waar ze vandaan komen, waar ze nu zijn, en waar ze naar toegaan. Hoe bepalen dit soort communicatieve keuzes de beeldvorming in het publieke debat?’

‘Daarnaast zie ik ernaar uit om de leerstoel verder zichtbaar te maken binnen het onderwijs in de bachelor en master Communicatiewetenschap. Hierbij richt ik me vooral op theory- en evidence-based werken. Hoe kunnen we vanuit wetenschappelijke theorie en bewijs de communicatie van organisaties beter begrijpen en verbeteren? ‘