Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Technologische ontwikkelingen zijn waardevol, maar vragen ook om nieuwe kennis en vaardigheden en om toekomstbestendig personeel dat kan blijven bijdragen aan het innovatief vermogen en de concurrentiepositie van organisaties. Het leeuwendeel van de Nederlandse organisaties besteedt dan ook totaal ruim 6,7 miljard Euro per jaar aan de scholing van hun werknemers. Maar hoe creëer je een leerklimaat dat echt effectief is? Dit wordt onderzocht in zogenaamde Learning Communities, samen met het MKB. Eerste resultaten zijn al beschikbaar.
Een Learning Community in actie
Een Learning Community in actie

Voor organisaties is het belangrijker dan ooit om een effectief leerklimaat te creëren voor werknemers en zo innovatief te blijven. Maar hoe bereik je dat? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers ‘up to date’ blijven? Op deze vragen proberen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Hogeschool Rotterdam en MKB-bedrijven antwoord te vinden. 

Met hogescholen en MKB-bedrijven meer inzicht krijgen in Learning Communities

‘Een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Met de hogescholen hebben wij de handen ineengeslagen om alternatieve leerplekken te creëren en te verbeteren, zogenaamde Learning Communities’ vertellen UvA onderzoekers en organisatiepsychologen Ellis Emanuel en Roy Sijbom. In learning communities komen experts, werknemers en werkgevers met elkaar samen om kennis uit te wisselen en nieuwe vaardigheden te leren. Hoewel learning communities veelbelovend zijn voor een leven lang ontwikkelen ontbreekt het volgens Emanuel en Sijbom nog aan goed inzicht in wat wel en niet werkt binnen een learning community en welke processen leren effectief maken.

De komende 4 jaar gaan de onderzoekers daarom in nauwe samenwerking met de hogescholen en MKB-bedrijven uit de logistieke sector aan de slag. ‘Omdat de vraagstukken die we onderzoeken complex zijn, zullen alle betrokken partijen hun steentje moeten bijdragen om meer inzicht te kunnen krijgen in de werking van learning communities. Het is dus echt teamwerk waarbij elke partij een unieke bijdrage levert aan dit project.’

Wat een Learning Community precies is

Een learning community kan volgens Emanuel en Sijbom worden omschreven als een leer-werkgemeenschap van een groep individuen uit verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, waarin een reeks problemen of een passie voor een onderwerp worden gedeeld en deelnemers hun kennis en expertise op dit gebied verdiepen en verbreden door geregeld met elkaar in contact te komen. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld deelnemen aan een learning community om kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij beter met de impact van kunstmatige intelligentie op de werkvloer kunnen omgaan. Maar Learning communities draaien om meer dan het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van werknemers. ‘Vaak gaat het ook om een groter maatschappelijk vraagstuk’, stellen Emanuel en Sijbom. Bijvoorbeeld deelnemen aan een learning community om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de energietransitie of betaalbare en toegankelijke zorg.

‘Learning communities kunnen om uiteenlopende redenen worden gevormd maar kenmerkend is dat deelnemers hun handelsvermogen in de praktijk willen verbeteren’, leggen de onderzoekers uit. Daarnaast is het voor zowel individuen als organisaties een manier om het eigen netwerk te vergroten of co-creatie met andere organisaties van de grond te krijgen. En tot slot kan het samen leren en innoveren tot procesoptimalisatie tussen samenwerkende partijen leiden.

De uitdagingen voor leren binnen Learning communities

De geluiden uit eerdere learning communities zijn volgens Emanuel en Sijbom zeer positief, maar ze zien ook een aantal uitdagingen waar ze de komende jaar mee aan de slag gaan:

  1. In een learning community komen verschillende mensen samen. Zij kennen elkaar niet of niet goed, komen uit andere organisaties of hebben een andere achtergrond. Hoe creëer je met al deze verschillen een klimaat waarin leren wordt gestimuleerd?
  2. Nadat je als werknemer in een learning community kennis hebt opgedaan, ga je weer terug naar je eigen organisatie. (Hoe) wordt deze kennis vervolgens gebruikt in die organisatie zodat de organisatie er ook echt wat aan heeft?

Wat is er al bereikt?

In september 2020 is het project begonnen en inmiddels is er één leer-werkprogramma van 20 weken afgerond dat in september 2021 wederom van start is gegaan. Dit zogeheten DAC-programma, was staat voor Data Analyse en Competenties, vindt in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) plaats en is gericht op ontwikkelingen in de logistiek. ‘Hierin leren deelnemers om slimmer met hun data om te gaan en zodoende data gedreven logistiek naar een hoger niveau te tillen’, leggen Emanuel en Sijbom uit.

Daarnaast is begin september 2021 in samenwerking met Hogeschool Rotterdam (HR) een zogeheten TIP (Talent Innovatie Pool) Circulair-ronde gestart rondom ketensamenwerking. Dit programma moet leiden tot een sterkere verbinding en meer kennisdeling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

‘Bij beide programma’s verzamelen wij nu gegevens’, vertellen Emanuel en Sijbom, ‘en zo zullen we dat de komende jaren bij meerdere leer-werkprogramma’s doen zodat we straks conclusies kunnen trekken over welke elementen en processen learning communities effectief maken.’

Contact

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Het project wordt gefinancierd vanuit het financieringsinstrument Future of Work binnen de NWO-brede Human Capital programmering. Aan het project nemen ook de UvA onderzoekers Jessie Koen en Matthijs Baas deel.