Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Nieuw onderzoek van UvA-hoogleraar Joyeeta Gupta en internationale collega’s kwantificeert veilige en eerlijke grenzen voor klimaat, biodiversiteit, water, meststoffen en luchtkwaliteit. Voor bijna al deze systemen geldt dat de grenzen wereldwijd worden overschreden. Het onderzoek geeft ons zo inzicht in hoe de eindige hulpbronnen van de aarde te beschermen en omstandigheden te creëren waarin gemeenschappen en economieën kunnen gedijen.

De ‘Safe and Just Earth System Boundaries’ – opgesteld door ruim veertig gerenommeerde natuur- en sociale wetenschappers van de Earth Commission onder leiding van prof. Johan Rockström, prof. Joyeeta Gupta en prof. Qin Dahe – bieden een wetenschappelijke grondslag voor het bepalen van de stabiliteit en de veerkracht van de aarde en het verband hiervan met het welzijn van de mens. Deze aardsysteemgrenzen kunnen bedrijven en overheden helpen om risico’s, prestaties en kansen te beoordelen bij hun hoognodige inspanningen voor een emissievrije, natuurpositieve en rechtvaardige toekomst, met name in combinatie met maatregelen voor een rechtvaardige transformatie.

Copyright: UvA
We kunnen geen biofysisch veilige aarde hebben zonder rechtvaardigheid prof. Joyeeta Gupta, co-voorzitter van de Earth Commission en hoogleraar Environment and Development in the Global South aan de Universiteit van Amsterdam

‘Rechtvaardigheid is noodzakelijk om als mensheid binnen de grenzen van de aarde te leven. Tot deze conclusie komt de wetenschappelijke gemeenschap in meerdere belangwekkende milieuonderzoeken’, aldus coauteur prof. Joyeeta Gupta, co-voorzitter van de Earth Commission en hoogleraar Environment and Development in the Global South aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het gaat hier niet om een politieke keuze. Uit talloze onderzoeken blijkt dat een eerlijke en rechtvaardige aanpak essentieel is voor de stabiliteit van de aarde. We kunnen geen biofysisch veilige aarde hebben zonder rechtvaardigheid. Daarom moeten we eerlijke doelen stellen om aanzienlijke schade te voorkomen en te zorgen dat mensen toegang blijven houden tot hulpbronnen en moet de transformatie om die doelen te bereiken rechtvaardig zijn.’

Gezondheidsindicatoren voor mens en aarde

Het nieuwe onderzoek kwantificeert veilige en eerlijke grenzen voor het klimaat, de biodiversiteit, zoet water en verschillende vormen van lucht-, bodem- en watervervuiling. Van de acht aardsystemen zijn er zeven die hun veilige en eerlijke grenzen hebben overschreden en zich door toedoen van menselijke activiteiten in de gevarenzone bevinden – waardoor zowel de gezondheid van de aarde als van de mens in gevaar komt. Dit maakt duidelijk dat er dringend behoefte is aan globaal leiderschap, snelle besluitvorming en een eerlijke transformatie naar een ‘veilige en eerlijke ruimte’.

Wetenschap voor toepassing in de 'echte wereld'

Op basis van de aardsysteemgrenzen kunnen nieuwe wetenschappelijk gefundeerde doelen worden vastgesteld voor bedrijven, steden en overheden om de diverse crises het hoofd te bieden: toenemende gevolgen van de klimaatnoodtoestand voor de mens, verlies van biodiversiteit, waterschaarste, schade aan ecosystemen door overmatig gebruik van meststoffen in bepaalde delen van de wereld en een gebrek aan toegang tot meststoffen elders, en gezondheidsschade door luchtvervuiling.

‘Met de toenemende aandacht en verwachtingen op dit gebied hangen de veerkracht en het succes van bedrijven, steden en overheden af van hun vermogen om hun impact op de mens en de planeet nauwkeurig te meten en te verbeteren – en zich te richten op kansen binnen de eindige grenzen van de aarde.’

De Earth Commission

De Earth Commission is opgericht door de Global Commons Alliance – een samenwerkingsverband van meer dan zeventig toonaangevende organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de gemeenschappelijke natuurlijke rijkdommen, waaronder het Wereld Economisch Forum, de World Business Council For Sustainable Development, The Nature Conservancy, Capitals Coalition en Future Earth – waarbij het wetenschappelijke secretariaat van de Earth Commission is ondergebracht. Dit artikel is een ingekorte versie van het door Future Earth, de Earth Commission en de Global Commons Alliance uitgegeven persbericht.