Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De FdR heeft het aanstellings- en loopbaanbeleid voor het wetenschappelijk personeel herzien. Het nieuwe kader biedt duidelijkheid over het beleid voor zittende medewerkers en nieuw aan te trekken medewerkers. Het nieuwe beleid is vastgesteld na intensief overleg met de voorzitters van de afdelingen en de OR.

Uitgangspunt van het nieuwe aanstellings- en loopbaanbeleid is dat iedere wetenschappelijk medewerker zo goed mogelijk moet weten wat de loopbaanperspectieven binnen de faculteit zijn en wat zij/hij kan doen om loopbaanstappen te zetten. Dat vraagt om duidelijke criteria voor benoeming en bevordering, mede tegen de achtergrond van de strategische koers van afdeling en faculteit. Het beleid sluit aan bij het facultaire beleid over gelijkwaardigheid, diversiteit en exclusiviteit.

Belangrijke thema’s uit het nieuwe aanstellings- en loopbaanbeleid zijn: 

  • Open werving en brede selectiecommissies

Om voor elke nieuwe vacature de meest geschikte kandidaat te vinden, wordt in principe open geworven. De selectie vindt plaats door breed samengestelde commissies.

  • Tenure tracks als belangrijk loopbaaninstrument

In het nieuwe aanstellings- en loopbaanbeleid krijgen nieuwe dienstverbanden in beginsel de vorm van tenure tracks. Een tenure track is een tijdelijk dienstverband (voor een periode van maximaal zes jaar) dat, als de medewerker voldoet aan de overeengekomen voorwaarden, leidt tot een dienstverband voor onbepaalde tijd in een hogere positie. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. 

Om een tenure track te laten slagen, moet de kandidaat vanaf het begin van het dienstverband daadwerkelijk de kans krijgen om onderzoek te doen. Hiervoor is onderzoekstijd voor jong WP verruimd naar 50% voor een periode van drie jaar. 

Naast tenure tracks is ook voorzien in de mogelijkheid van een dienstverband voor onbepaalde tijd zonder afspraken vooraf over doorgroei. Dit kan voorkomen als het aantrekken van een medewerker op grond van een tenure track minder wenselijk is, bijvoorbeeld gezien de opbouw van de afdeling of als de arbeidsmarkt voor de betrokken deeldiscipline zeer krap is. 

  • Dienstverband voor onbepaalde tijd

Het uitgangspunt is dat uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd de norm is, tenzij een tijdelijk dienstverband noodzakelijk blijkt. Dit uitgangspunt geldt in ieder geval voor de functies Docent 1, UD, UHD, en hoogleraar. Ander wetenschappelijk personeel wordt in principe aangesteld voor bepaalde tijd; hieronder vallen promovendi, postdocs en medewerkers met een tenure track. 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van de FdR heeft zich intensief met de ontwikkeling van het nieuwe beleid beziggehouden. De ondernemingsraad en het bestuur hebben afgesproken de uitwerking van het beleid over twee jaar te evalueren. 

Doelgroep

De actualisering van het aanstellings- en loopbaanbeleid heeft alleen betrekking op het wetenschappelijk personeel, exclusief PPLE.