Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, is dat het bedrijfsleven niet over voldoende buffers beschikt om een schok van dergelijke proporties op te vangen. Met maatregelen schiet de overheid te hulp, zoals uitstel van betaling van belastingen en met leningen en bankgaranties. Dat lost een acuut liquiditeitsprobleem op, maar de kans is groot dat het voor veel bedrijven te laat zal zijn.

Om gezonder uit de crisis te komen is duurzaam fiscaal beleid nodig dat het eigen vermogen van bedrijven versterkt. De introductie van een ‘vermogensaftrek’ voor bedrijven in de winstbelasting is daarom verstandig. Een vermogensaftrek stimuleert een gezonde financiering van bedrijven door een aftrekpost toe te staan ter grootte van een bepaald percentage van het eigen vermogen. Dat percentage kan worden gebaseerd op de rente voor staatsobligaties verhoogd met een vaste, beperkte risico-opslag. Op dit moment kan een bedrijf de betaalde rente op leningen aftrekken van de winst, maar dividend niet. Hiervan gaat een prikkel uit om een onderneming op te zadelen met hoge schulden in plaats van kapitaal. Een vermogensaftrek biedt tegenwicht aan deze verkeerde prikkel. Overmatige schulden verhogen immers de kans op een faillissement.

Ik stel voor om een vermogensaftrek in te voeren die geldt voor elke extra euro waarmee een bedrijf zijn investeringen nu en in de toekomst financiert met eigen vermogen. Dat kan een kapitaalinjectie zijn of ingehouden winst. Een onderneming krijgt die aftrekpost op elke vermogenstoename die zij heeft weten te behalen over een langere, vastgestelde periode. Een vermogensaftrek volgens dit model zal het beoogde gedragseffect naar verwachting realiseren. Bovendien lijken de kosten voor de Nederlandse schatkist behapbaar.

De introductie van een vermogensaftrek voor vermogenstoenames past in een Europese trend

De introductie van een vermogensaftrek voor vermogenstoenames past in een Europese trend. België, Italië, Malta, Portugal en Cyprus zijn Nederland al voorgegaan. Daarnaast heeft de Europese Commissie een vergelijkbare maatregel opgenomen in haar voorstel voor een Europese winstbelasting. Nederland hoeft zich dan ook geen zorgen te maken voor reputatieschade in het buitenland. Wel stelt de Europese Unie een belangrijke randvoorwaarde: de vermogensaftrek dient te zijn voorzien van een effectief antimisbruikraamwerk.