Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op donderdag 8 oktober onthullen Geert ten Dam, voorzitter van het UvA-bestuur, en Ernst Hirsch Ballin, voorzitter van de Raad van Toezicht van het T.M.C. Asser Instituut (‘het Asser’), officieel een gevelbord met twee logo’s om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties te vieren.

Het gebouw van het T.C.M. Asser Instituut in Den Haag

Met de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst willen de UvA, en dan vooral de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en het Asser Instituut samenwerking en synergie in onderzoek en onderwijs verder versterken. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar. 

De band tussen beide organisaties bestaat al meer dan vijftig jaar, sinds 1965. Toen werd het Asser Instituut door negen universiteiten, waaronder de UvA, opgericht als interuniversitair instituut voor internationaal recht in Den Haag. De UvA werd penvoerder, en in de loop der jaren kreeg de UvA een steeds grotere rol. Met de nieuwe overeenkomst worden de banden zowel inhoudelijk als bestuurlijk verder versterkt, waarbij de bijzondere interuniversitaire verantwoordelijkheden van het Asser instituut behouden blijven. 

Samenwerken in onderwijs en onderzoek

Versterken van onderlinge samenwerking in onderzoek is een belangrijke doelstelling van de nieuwe overeenkomst. Aan de UvA/FdR wordt veel onderzoek gedaan dat direct gerelateerd is aan de praktijk van het Haagse netwerk van internationale organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal strafrecht en internationale geschillenbeslechting. Maar ook op andere gebieden kan de faculteit profiteren van het netwerk van het Asser Instituut. Op basis van de onderzoeksstrategie van de UvA/FdR, zoeken FdR en Asser samenwerking. 

Ook het versterken van het onderwijs is een belangrijk doelstelling. De twee organisaties komen met een breder gezamenlijk aanbod van professional education op het gebied van internationaal en Europees recht en internationale betrekkingen.

Voor de internationale masteropleidingen van de UvA kan de samenwerking voordelen hebben, omdat studenten een platform krijgen waar ze contacten kunnen opdoen met Haagse internationaalrechtelijke instellingen en contacten met het beroepenveld.

Over het T.C.M. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut is een onderzoeksinstituut dat actief is op veel deelterreinen van het internationaal en Europees recht, en het internationaal privaatrecht. Het instituut is gevestigd in de zogenaamde ‘internationale zone’ in Den Haag: te midden van internationale hoven en tribunalen, internationale organisaties, ambassades, Ngo’s en ministeries.

Het Asser brengt onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de nationale en internationale rechtspraktijk samen om hun onderzoeksinzichten en ervaringen uit de praktijk te delen. Het instituut biedt ook onderwijs (zoals summer schools), en heeft een uitgebreid programma voor PhD’s, studenten, wetenschappers en professionals uit Nederland en het buitenland. 

Het instituut coördineert onder andere interuniversitaire onderzoeksnetwerken, zoals het Nederlands Netwerk voor Mensenrechtenonderzoek(NNHRR), het mensenrechtennetwerk van Nederlandse universiteiten, en het Centre for the Law of EU External Relations (CLEER). 

Reacties

De reacties op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties zijn positief:

Prof. André Nollkaemper, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Fdr) van de UvA: 'De nieuwe samenwerking tussen de UvA Fdr en het TMC Asser Instituut biedt prachtige kansen om met ons onderzoek (bijvoorbeeld op het gebied van internatonaal strafrecht, internationale geschillenbeslechting, internationale militaire operaties), impact te hebben daar waar het nodig is, direct verbonden met de praktijk van de Haagse internationaal-juridische instellingen. Met deze samenwerking kunnen we gezamenlijk de brug tussen wetenschappelijk onderzoek, praktijk en samenleving versterken.'

Prof. Dr. Janne E. Nijman, voorzitter en wetenschappelijk directeur van T.M.C. Asser Instituut: 'Ik ben verheugd dat de UvA en het T.M.C. Asser Instituut hun krachten bundelen in Den Haag. Beide organisaties streven naar excellentie in onderzoek en academisch onderwijs en hebben altijd oog voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Asser Instituut is er trots op deel uit te maken van de UvA-familie en tegelijkertijd haar interuniversitaire activiteiten te kunnen voortzetten. Ik denk dat het ondersteunen van elkaars strategische doelstellingen ten goede komt aan het Asser Instituut, de UvA en de samenleving als geheel.'

Prof. Dr. Suzan Stoter, decaan van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de raad van toezicht van T.M.C. Asser Instituut: 'Namens alle Nederlandse rechtenfaculteiten feliciteer ik het Asser Instituut met deze belangrijke fase in haar geschiedenis. Met de ondertekening van de overeenkomst en de garanties van de UvA is Assers toekomst als zelfstandig instituut met zijn universitaire taken veiliggesteld. Ik heb er vertrouwen in dat het Asser Instituut een goede basis kan blijven bieden voor het versterken van de samenwerking op het gebied van internationaal recht door wetenschappers van alle Nederlandse rechtsfaculteiten.'