Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
The Next Rembrandt | Credits: Creative Commons / ING Group

Een paar jaar geleden is het onderzoekers gelukt een nieuw portret in de stijl van Rembrandt te maken met behulp van technieken op het gebied van kunstmatige intelligentie. ‘The Next Rembrandt’ komt uit een 3D-printer en bestaat uit 148 miljoen pixels, gebaseerd op 168.263 onderdelen van schilderijen van Rembrandts hand. 

Regelgeving

Maar zijn de huidige Europese regels op het terrein van de intellectuele eigendom (auteursrecht en octrooirecht) wel geschikt voor creaties en uitvindingen die met behulp van AI tot stand zijn gekomen? Onderzoekers Bernt Hugenholtz, Joao Pedro Quintais en Daniel Gervais, verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR), hebben dit in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) onderzocht. Het gaat hierbij niet alleen om creaties, zoals De ‘Next Rembrandt’, maar ook om uitvindingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe medicijnen die dankzij machine learning versneld zijn ontwikkeld.

Rol van de mens

Het IViR-rapport maakt duidelijk dat bij de huidige stand van de techniek computersystemen nog lang niet in staat zijn om volledig autonoom creaties te maken en uitvindingen te doen. De rol van de mens blijft voorlopig cruciaal. Aanpassing van het Europese IE-recht is om die reden slechts in beperkte mate nodig. Het rapport is recent door de Commissie gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn de conclusies uit het rapport overgenomen in het IE-actieplan van de Commissie.

Meer informatie

Lees meer over dit onderwerp op de website van het Instituut voor Informatierecht.