Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het is op dit moment voor ons allemaal de nieuwe werkelijkheid: het geven en krijgen van online onderwijs. Studenten en docenten treffen elkaar nauwelijks meer op het REC en ook tentamens vinden niet langer op fysieke locaties plaats. In een speciale reeks gaven medewerkers van de faculteit jullie al een kijkje achter de schermen. Deze keer spreken we student Rogier Simons, dagelijks bestuurslid van de Facultaire Studentenraad. Hij vertelt over het reilen en zeilen van de FSR en waarvoor je bij hen precies terecht kunt.

Rogier Simons
Rogier Simons, dagelijks bestuurslid FSR

‘We merken dat het soms lastig is het voor studenten om het juiste orgaan te vinden om hun problemen te delen. Maar ze kunnen met al hun vragen en problemen bij ons terecht. Soms verwijzen we studenten door als het om iets vakspecifieks gaat, maar als het bijvoorbeeld gaat over het stagebeleid tijdens corona, surveillance tijdens tentamens of de kwaliteit van het onderwijs via Zoom, dan gaan wij ermee aan de slag,’ vertelt Rogier.

‘Zo hebben wij laatst gesproken met een studente die de optie van digitale “coffeebreaks” wilde onderzoeken. Zij stelde voor dat studenten en hun docent tijdens elke werkgroep 5 minuten kletsen over hoe het met iedereen gaat, om zo de mentale gezondheid van studenten in deze tijd te waarborgen. Wij kunnen dan natuurlijk snel in contact komen met het bestuur om dit soort initiatieven te bespreken.’

Verrassing in de mailbox

Net als voor iedereen, was 2020 voor de FSR een uitzonderlijk jaar. ‘Het was iedere dag weer een verrassing wat er in je mailbox zat. Het is meerdere keren voorgekomen dat de FSR plotseling werd benaderd omdat er direct actie nodig was: denk hierbij aan de fysieke tentamens na de zomer, die ineens toch digitaal gehouden moesten worden door een verscherping van de maatregelen.’

Ook vertelt Rogier dat de FSR aan het begin van de crisis veel mails van studenten ontving met emotionele persoonlijke verhalen: ‘Hoewel wij niet altijd oplossingen kunnen bieden zijn dit soort verhalen wel noodzakelijk om bepaalde doelen te realiseren. Wij raden studenten aan om bij de minste twijfel toch de FSR te mailen, daar zijn we voor. Dat kunnen ideeën, tips, vragen of opmerkingen zijn, niets is te gek en je krijgt altijd antwoord.’

Digitale bachelor diploma-uitreiking

Wat was een van de hoogtepunten voor de FSR dit jaar? ‘We zijn ontzettend blij dat de FSR, nadat de reguliere uitreiking tot twee keer toe werd geannuleerd, ervoor gezorgd heeft dat er toch een digitale bachelor diploma-uitreiking kwam. Ons plan en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur omtrent de bacheloruitreiking is overgenomen. En daarom konden we op vrijdag 18 december een volledig virtuele, maar niet minder leuke, uitreiking organiseren. Zo hebben we met meer dan 100 studenten, ouders, vrienden en familie, toch nog kunnen proosten op de behaalde diploma’s!'

Hij is ook trots op de samenwerking met de faculteit: ‘De UvA, en in het bijzonder het faculteitsbestuur, is in haar communicatie naar zowel studenten als de FSR bijzonder transparant en toegankelijk. In deze onstuimige tijd is het heel belangrijk dat de lijntjes tussen student-docent-bestuur kort zijn, zodat wij allemaal zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen. Wij zijn trots op onze samenwerking, juist in deze tijd is effectieve en regelmatige communicatie de sleutel tot succes. Daarnaast helpt het de FSR om de gang van zaken op de faculteit beter uit te kunnen leggen aan studenten.’

De leden van de Facultaire Studentenraad

Belangrijke onderwerpen naast corona

Het is natuurlijk niet alleen maar corona wat de klok slaat voor de FSR. We hebben jaarlijks een redelijk vaste agenda. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de vaststelling van de nieuwe onderwijs- en examenregeling (OER, red.) voor de bachelor, Nederlandstalige en Engelstalige masters en PPLE. Ook moeten we de begroting goedkeuren’, aldus Rogier.

‘Daarnaast hebben we natuurlijk zelf bepaalde doelstellingen en agendapunten die wij elk jaar tijdens onze eerste vergadering kenbaar maken. Dit jaar zijn dat: kwaliteit van digitaal onderwijs, verruiming van studieplekken, bevordering van studentenwelzijn door studieverenigingen zo veel mogelijk ruimte te bieden, en inzetten op hybride onderwijs: onderwijs op de faculteit waar het kan, onderwijs online als het moet. Dit soort punten brengen wij onder de aandacht van het faculteitsbestuur met concrete voorstellen over hoe ze gerealiseerd kunnen worden.’

Thuisstudeertips en waar je terecht kunt

Net als iedere andere student aan onze faculteit, studeren de leden van de FSR nu thuis. ‘Tijdens de pauzes van onze vergaderingen, of na afloop, bespreken wij vaak hoe het studeren ons vergaat. We delen verhalen en proberen zo nu en dan digitaal met elkaar af te spreken. Sommigen van ons maken bijvoorbeeld gebruik van de digitale leeromgeving met UB beeld en geluid,’ aldus Rogier.

Heeft hij nog tips voor medestudenten over thuis studeren? ‘Wij raden studenten vooral heel erg aan om te blijven investeren in sociale contacten: zoek digitaal contact met je medestudenten, zorg ervoor dat je elkaar ook spreekt buiten de Zoom-werkgroepen en spreek af om samen digitaal te studeren.’ 

Ter afsluiting vragen we Rogier wat hij tegen studenten wil zeggen over de huidige situatie. Rogier: ‘Het is niet vreemd als je in deze tijd een heleboel vragen hebt over onderwijs, studeren en andere facultaire zaken. Hoewel niet alle vragen makkelijk te beantwoorden zijn, is het belangrijk dat je weet dat je de FSR altijd kunt benaderen. Dat kan via de mail, Instagram en Facebook. Je kunt alle raadsleden ook persoonlijk benaderen door te mailen naar [voornaam]@fsr.fdr@gmail.com.'

En er is ook nog iets anders dat hem van het hart moet: ‘Ik wil iedereen alvast wijzen op de facultaire verkiezingen van aankomend jaar. Wil jij invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit en de belangen van studenten behartigen? Schroom dan niet om contact op te nemen met de FSR voor meer informatie!