Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Prof. Dr Thilo Marauhn (58) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal Wapenbeheersingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel is ingesteld namens het T.M.C. Asser Instituut en met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Marauhn combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn werk als professor publiekrecht, internationaal recht en Europees recht aan de Justus-Liebig Universität Giessen in Duitsland.
Credits: JLU / Rolf K. Wegst

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA, en werkzaam bij het T.M.C. Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht in Den Haag, gaat Marauhn zich vooral richten op vernieuwend onderzoek in het Wapenbeheersingsrecht. Thilo Marauhn: 'Ik ben zeer verheugd en vereerd om deze nieuwe functie te mogen bekleden. Ik ben ervan overtuigd dat, op basis van mijn lange loopbaan in het Internationaal Wapenbeheersingsrecht, en voortbouwend op mijn werk voor de Justus Liebig Universiteit Giessen en het Instituut voor Vredesonderzoek in Frankfurt, ons gezamenlijk werk in Den Haag dit belangrijke onderdeel van het internationaal recht niet alleen zal versterken, maar ook toekomstbestendig zal maken.'

Met de benoeming van Marauhn blijft in Nederland gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van wapenbeheersingsrecht behouden. Dit wetenschapsgebied is van belang voor de nationale en internationale veiligheid, en ziet op de overeengekomen internationaalrechtelijke afspraken op het gebied van wapenbeheersing en op de naleving daarvan. Het is een technisch uiterst gespecialiseerd en actueel rechtsgebied, dat aan geen enkele andere Nederlandse universitaire instelling of onderzoeksinstituut nog structureel onderwerp van onderzoek of onderwijs is.

Met de benoeming van Marauhn blijft in Nederland gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van wapenbeheersingsrecht behouden

Band met Den Haag

Bestuursvoorzitter en wetenschappelijk directeur van het Asser Instituut  Janne Nijman  is zeer verheugd over de komst van Marauhn en met zijn toonaangevende expertise op het gebied van het wapenbeheersingsrecht. Nijman: 'Het vakgebied is van oudsher verbonden met de stad Den Haag. Hier vonden de Haagse conferenties van 1899 en 1907 plaats die onder andere wapenbeheersing tot hun onderwerp hadden. Vandaag de dag is de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), waarmee het Asser Instituut ook onderwijsprogramma’s organiseert, op een steenworp afstand van ons instituut gevestigd.'

Bovendien past de steun van het Ministerie van Buitenlandse zaken volgens Nijman in 'een bestendige lijn waarbij Nederland zich inzet voor de ontwikkeling van het vakgebied en de kennis erover die daarvoor nodig is.' Nijman: 'De uitbreiding van de kennis van het wapenbeheersingsrecht op het Asser Instituut sluit mooi aan bij het onderzoek dat wij doen in het kader van het onderzoeksproject naar onder andere de beheersing en regulering van Artificial Intelligence (AI) in wapens. In ons Designing International Law and Ethics into Military Artificial Intelligence (DILEMA) project zullen de onderzoekers elkaar kunnen stimuleren waarbij ik (praktijk)relevante onderzoeksynergiën voorzie.' 

Het vakgebied wapenbeheersingsrecht is van oudsher verbonden met de stad Den Haag

Over de leerstoel

In zijn onderzoek zal Marauhn zich richten op kennisbehoud, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het vlak van het internationale recht van wapenbeheersing op het gebied van nucleaire, chemische en biologische massavernietigingswapens, Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair (CBRN) -veiligheid in het algemeen, en nucleaire beveiliging in het bijzonder. Ook gaat het daarbij om de monitoring van de naleving van wapenbeheersingsverdragen en de concrete implementatie van de overeengekomen verplichtingen op het gebied van wapenbeheersingsrecht in de nationale rechtssfeer. 

Marauhn zal, in nauwe samenwerking met collega’s van het T.M.C. Asser Instituut, gaan samenwerken met de UvA onderzoeksgroep Law of Armed Conflict and Military Operations (LACMO), onder leiding van prof. Martin Zwanenburg. LACMO is een zelfstandig programma binnen het Amsterdam Center for International Law (ACIL) van de UvA. Vanuit het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, zal Marauhn een nationaal onderzoeksnetwerk en kennis-hub opzetten en coördineren.

Naast zijn onderzoek, zal Mahrauhn bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied door PhD studenten te begeleiden. Ook zal hij een sleutelrol vervullen in de Summercourse Disarmament and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction in a Changing World, die het T.M.C. Asser Instituut jaarlijks samen met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) organiseert. Als bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs zal Marauhn een verdiepende cursus Wapenbeheersingsrecht ontwikkelen voor Master- en PhD studenten en geïnteresseerde professionals, met daarin militair-technische en juridische onderwerpen en invalshoeken.