Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanaf 1 mei is Corrette Ploem benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde. Met instemming van het College van Bestuur van de UvA vestigt Artsenfederatie KNMG deze leerstoel aan de FdR. De functie is ondergebracht bij de afdeling Publiekrecht, sectie Gezondheidsrecht.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en artificial intelligence hebben een grote impact op het werk van een arts. Om te zorgen dat artsen hiervoor in de toekomst goed zijn uitgerust, is deze bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde in het leven geroepen. Vanaf 1 mei zal Corrette Ploem deze functie vervullen.

Gezondheidswetten

Corrette Ploem werkt sinds 1994 als gezondheidsjurist aan het Amsterdam UMC. Ze studeerde en promoveerde aan de UvA. In haar huidige functie van universitair hoofdocent bij de vakgroep Ethiek, Recht en Medische Humaniora van het AUMC richt zij zich in het bijzonder op de juridische aspecten van het invoeren van nieuwe technologieën in de zorg, in research en in screening.

Patienten informeren met een robot

‘Ik heb er heel veel zin in', zegt Ploem. 'De leerstoel biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen op het snijvlak van recht en geneeskunde, naar de juridische aspecten van het gebruik van zorgtechnologie. In de medische praktijk rijzen daarover veel vragen.

Een voorbeeld: kan een arts de medische besluitvorming volledig overlaten aan een “decision support system” of het informeren van patiënten aan een robot, of behoudt deze een eigen rol en verantwoordelijkheid? Onderzoek naar dit soort vragen is vaak multidisciplinair van aard (recht, ethiek, geneeskunde en maatschappij) en dat is niet alleen heel stimulerend, maar ook leerzaam.’

Ploem heeft brede ervaring met het evalueren van gezondheidswetten, zoals bijvoorbeeld de Wet afbreking zwangerschap en ze vervult een aantal nevenfuncties. Zo is ze lid van de Gezondheidsraad en van diverse commissies, zoals de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Kan een arts de medische besluitvorming volledig overlaten aan een ‘decision support system'? Corrette Ploem

Artsenfederatie KNMG

Met instemming van het College van Bestuur van de UvA heeft Artsenfederatie KNMG deze bijzondere leerstoel gevestigd. ‘Een belangrijke opgave voor de KNMG is om ervoor te zorgen dat de arts in 2040 nog op een goede manier zijn of haar vak kan uitoefenen. Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang vragen om nieuwe vaardigheden van artsen’, zegt KNMG-voorzitter René Héman.

‘Om daar goed op voorbereid te zijn is het nodig om wetenschappelijk onderzoek te doen naar wat deze maatschappelijke veranderingen gaan betekenen. Daarvoor is deze nieuwe KNMG- leerstoel bedoeld. Ik ben trots dat we samen met de UVA Corrette Ploem bereid hebben gevonden de leerstoel voor ons in te vullen.’

De benoeming tot bijzonder hoogleraar is voor een periode van 5 jaar en heeft een omvang van 1 dag per week.