Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Economie en Bedrijfskunde bestaat uit behoorlijk wat secties en afdelingen. We weten vaak wel waar onze directe collega's mee bezig zijn, maar wat speelt er bij anderen? Sanne Landhuis, Carl de Brouwer en Anne van der Luit van het interne communicatieteam vertellen hoe hun werk eruit ziet.

Spin in het interne communicatieweb

Iedereen heeft, afhankelijk van de functie in de organisatie, een eigen specifieke en actieve rol in interne communicatie. Wij denken mee, adviseren en ondersteunen hierbij. We zijn bij veel verschillende projecten aangesloten, zowel facultair als interfacultair. Door onze contacten met collega’s van uiteenlopende afdelingen hebben we een breed perspectief om connecties te maken tussen verschillende werkprocessen en deze samen te brengen. We maken kleine en grote communicatieplannen, die richting geven aan wat, wanneer en hoe communiceren. 

Informeren met een heldere boodschap

Een belangrijke verantwoordelijkheid is steeds goed kijken en denken vanuit de ontvanger en te zorgen dat informatie helder en duidelijk is. Daarvoor halen we ook informatie op bij ontvangers. 
We helpen met het (her)schrijven van (web)teksten en nieuwsbrieven, en optimaliseren informatie op de medewerkers- en studentenwebsite van Economie en Bedrijfskunde. We coördineren producties van korte video’s, opmaak van infographics en andere communicatievormen, waarbij we de huisstijl bewaken.

Ons team binnen de afdeling Marketing en Communicatie bestaat uit 3 mensen: 

We zijn op dit moment druk bezig met: 

(Online) Onderwijs in tijden van COVID-19

Met de overgang naar (zo goed als) volledig online onderwijs, zijn we nauw betrokken bij communicatie over (online) onderwijs. Wij denken mee, adviseren en ondersteunen bij communicatie en informatievoorziening vanuit het ESC voor studenten en docenten. Hierbij stemmen we af met UvA Bureau Communicatie, zodat berichtgeving op elkaar aansluit en opvolgend is specifiek voor Economie en Bedrijfskunde. Dit is een steeds een uitdagend proces. We wachten een persconferentie af en houden contact over wat het UvA College van Bestuur besluiten en wil communiceren, in afstemming met decanen. 

Communicatie rondom Microsoft 365

De communicatie over de overgang naar Microsoft 365, met MS Teams en OneDrive, is een groot UvA-project. In dit project adviseren en ondersteunen we projectleider Harry Raam en werken interfacultair samen. 

Optimaliseren docentenwijzer

Verder werken we in samenwerking met collega’s van het Education Service Centre (ESC) aan de optimalisatie van de docentenwijzer op de medewerkerswebsite. De informatie-portal voor iedereen in het onderwijs bij Economie en Bedrijfskunde. Hiervoor wordt ook de ESC-contactpagina zoveel mogelijk vereenvoudigd. De volgende fase is feedback ophalen bij docenten en de docentenwijzer nog meer etaleren in de communicatie als hét startpunt voor onderwijs-informatie. 

Verrijken Study Abroad informatie op het web 

Werken op verschillende thema’s aan het doorontwikkelen van de informatie op de studentenwebsite van Economie en Bedrijfskunde (EB). In samenwerking met Evalien Rauws van het ESC Exchange team kijken we o.a. naar het meer toegankelijk maken van de EB Study Abroad informatie en hoe we vanuit student-ervaring de mooie mogelijkheden nog meer kunnen belichten. Deze verrijking willen we ook in de communicatie meer onder de aandacht brengen, zodra er ook weer meer kan met studeren in het buitenland.

OER kennisclips

Om voor studenten belangrijke informatie uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) toegankelijker te maken produceren we met input van de Facultaire Studentenraad (FSR) en in samenwerking met ESC collega’s en de examencommissie OER kennisclips over de belangrijkste thema’s.

Ondersteunen Facultaire Studentenraad

We adviseren en ondersteunen ook de Facultaire Studentenraad bij communicatievraagstukken, zoals nu bij het communiceren van de 'New Normal Challenge', waarin studenten bij Economie en Bedrijfskunde hun innovatieve ideeën over onderwijs en het sociale studentenleven voor aankomend studiejaar kunnen indienen. De winnaar(s) mogen ook meewerken aan de implementatie.