Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA Erepenning

De UvA reikt jaarlijks Erepenningen uit aan personen die opvallende prestaties hebben geleverd of werkzaamheden hebben verricht die voor de UvA een bijzondere waarde hebben of waarbij de UvA in zeer belangrijke mate is gebaat.

De UvA Erepenning kan worden uitgereikt aan personen van alle functies, werkterreinen, organisatieonderdelen, loopbaanfases en achtergronden. Ook personen die geen dienstverband aan de UvA hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Erepenning. De voordracht voor een Erepenning kan door iedere medewerker van de UvA worden gedaan. De Erepenningen worden in juni uitgereikt tijdens de zogenoemde Penningendag.

Toekenning en procedure

De voordracht voor een Erepenning moet schriftelijk – gebruikmakend van onderstaand formulier – worden gedaan en moet door minimaal drie personen, en maximaal vijf, worden gemotiveerd. Eén voordracht is in principe voor één persoon. Er geldt geen beperking voor het aantal voordrachten dat per afdeling of faculteit kan worden ingediend.

Op basis van de voordrachten adviseert de Commissie UvA Erepenningen het College van Bestuur over de toekenningen. Bij de selectie uit de voordrachten weegt de commissie met name op welke manier de inzet/prestatie(s) van de genomineerde veel verder reikte dan de taken en verantwoordelijkheden horende bij iemands functie of hoedanigheid.

De inzendtermijn om in aanmerking te kunnen komen voor uitreiking van een Erepenning op Penningendag 2024 sluit op 15 januari 2024. Voordrachten kunnen worden ingediend bij de secretaris van de Commissie UvA Erepenningen, via griffie-cvb@uva.nl. N.B. Uitsluitend volledig ingevulde voordrachtsformulieren worden door de commissie in behandeling genomen (voordrachten per brief niet).

Over de Commissie UvA Erepenningen

Over de aanvraag wordt geadviseerd door de Commissie UvA Erepenningen. Zij adviseert het College van Bestuur over het wel of niet toekennen van de Erepenning op basis van de voordrachten, die voorzien zijn van een schriftelijke motivering. De commissie bestaat uit een decaan (tevens voorzitter), een directeur van een faculteit, dienst of een andere beheerseenheid, een wp-er en een obp-er. De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Voor meer informatie over de UvA Erepenning en de toekenning en procedure kan contact op worden genomen met de de secretaris van de Commissie UvA Erepenningen (griffie-cvb@uva.nl).