Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De UvA gaat 13.800 m2 nieuwbouw realiseren op het Amsterdam Science Park in Amsterdam, als onderdeel van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Voor de realisatie van dit pand, genaamd LAB42, is BOAG als directievoerder en toezichthouder geselecteerd.

De gewonnen tender omvat directievoering en toezicht voor het technisch ontwerp/bestek, prijs- en contractvorming, uitvoering van het uitvoeringsgereed ontwerp en tot slot nazorg, oplevering en ingebruikname. 

Ontwerp

Het ontwerp van Benthem en Crouwel Architects voor een gebouw voor hoogtechnologisch onderwijs en onderzoek is naar mening van het tenderteam een uitgelezen mogelijkheid om ook het bouwproces op een hoger niveau te tillen en de voordelen van informatica in de bouwpraktijk te brengen. Waar mogelijk wordt dit project dan ook uitgevoerd in BIM (Building Information Modelling), met alle voordelen voor de informatie-uitwisseling.

In het gehele project streeft UvA naar een zeer hoge kwaliteit en milieuprestatie: het ambitieniveau is BREEAM-Excellent. Met name ook voor de directievoering en het toezicht betekent dit een uiterst zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen en een nauwgezette controle op de afspraken. Het project start nog deze zomer en loopt volgens de huidige planning door tot begin 2023.

 

Artist impression LAB42 Amsterdam Science Park
Artist impression LAB42 Amsterdam Science Park .02
LAB42, ontworpen door Benthem en Crouwel Architects