Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Urban Studies

Zwaartepunt

Voor meer dan de helft van de wereldbevolking zijn stedelijke gebieden dé ‘natuurlijke' woonomgeving. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen, zoals kwaliteit van leven, ongelijkheid, conflicten, identiteit en cultuur, en vervuiling worden nu voornamelijk in een stedelijke context geplaatst. Een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving kan niet verwerkelijkt worden zonder steden en stadsbewoners.

Het onderzoekszwaartepunt Urban Studies faciliteert en stimuleert interdisciplinaire, internationale en maatschappelijke samenwerking in onderzoek naar steden, noodzakelijk om hedendaagse uitdagingen te doorgronden en deze visie te verwerkelijken. In de periode 2018-2022 richt het zwaartepunt zich in het bijzonder op het begrijpen van de invloed van huidige ontwikkelingen op de bestaansmogelijkheid en kansen van urban commons, een cruciale voorwaarde voor het bereiken van een rechtvaardige en duurzame toekomst.

De praktische uitvoering van het zwaartepunt ligt bij het Centre for Urban Studies, onder leiding van Prof. Luca Bertolini.