Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op verschillende plekken op de UvA-campussen vonden de afgelopen tijd demonstraties en protesten plaats. Dit leidt tot veel vragen. Op deze pagina vind je antwoorden op de meestgestelde vragen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.
Op de campus
 • Wat doet de UvA voor studenten en medewerkers die zich onveilig voelen?

  De veiligheid van iedereen op de campus staat voorop. Daarom werkt de universiteit nauw samen met de politie om een veilige omgeving te creëren. Op dit moment zijn er geen concrete signalen die wijzen op verstoringen die een risico vormen voor medewerkers en studenten. We zijn beide extra alert en ondernemen direct actie mochten de signalen veranderen.

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook de kans op protesten tot een onveilig gevoel kan leiden. We zetten ons daarom in om iedereen te steunen die door de recente gebeurtenissen geraakt. Je kunt op de volgende plekken terecht:

  Bij noodgevallen

  Bij acute fysieke bedreiging of noodgevallen bel je de beveiliging.
  020 525 2222
  Dit nummer is niet bedoeld voor algemene, niet-acute vragen over veiligheid.  

  Medewerkers

  Studenten 

  Je kunt op verschillende plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de studieadviseur, de studentenpsycholoog of de vertrouwenspersonen. 
  Lees alle info op de studentensite. 

  Bijeenkomsten

  Tot slot worden er op diverse plekken binnen de UvA gesprekken georganiseerd waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda van je studie of werkplek in de gaten.

 • Welke bijeenkomsten organiseert de UvA om te praten over de recente gebeurtenissen?

  Op diverse plekken binnen de UvA worden er gesprekken georganiseerd voor studenten en medewerkers waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda van je studie of werkplek in de gaten.

  • Virtueel inloopspreekuur. Vanaf dinsdag 21 mei organiseren het Central Diversity Office, Teaching & Learning Centre en de vertrouwenspersonen elke weekdag een virtueel inloopspreekuur: een veilige omgeving om zorgen, ervaringen en perspectieven te delen. Van 11:00 - 12:00 uur. In elke geval tot eind mei en, als er behoefte aan is, nog langer. Neem deel via deze link.
  • Vanaf 23 mei organiseert het Central Diversity Office zes Campus Dialogue Lunch Sessies. Gericht op het herstellen van vertrouwen en leren omgaan met meningsverschillen op de campus. 
 • Hoe blijf je als student of medewerker op de hoogte?

  Studenten adviseren we informatiekanalen van hun opleiding in de gaten te houden. Medewerkers adviseren we om zorgen en vragen in eerste instantie met je leidinggevende te bespreken, ook al zal die in veel gevallen ook nog lang niet alles precies weten. 

 • Opening gebouwen

  Alle UvA-locaties zijn weer geopend volgens de normale openingstijden.

 • Hoe gaat de UvA om met eventuele studievertraging door de protesten?

  Als de gebeurtenissen rondom de protesten invloed hebben op de voortgang van je studie, neem dan contact op met een studieadviseur.

 • Hoe ga ik het gesprek aan met mijn studenten over de impact van de demonstraties op de campus?

  Voor docenten die op zoek zijn naar tips om het gesprek te starten over de impact van de demonstraties, biedt het Teaching & Learning Centre handvatten en ondersteuning.

Demonstraties
 • Heeft de UvA contact gehad met actievoerders?

  Ja, vanaf de eerste demonstratie op maandag 6 mei is er voortdurend contact geweest tussen de actievoerders en delegaties van de UvA. Op woensdag 8 mei zijn twee gesprekken gevoerd tussen de actievoerders en het College van Bestuur van de UvA.  

  Aan beide kanten was er inzet en bereidheid om het gesprek te voeren. Helaas kan de UvA niet aan alle eisen tegemoetkomen en zat er geen ruimte in de eisen van de actievoerders.

  Het bestuur blijft met studenten en medewerkers in gesprek over hoe we naar elkaar toe kunnen bewegen en samen het debat kunnen voeren.

  Hier lees je een uitgebreide reactie van het bestuur op de eisen van de demonstranten.

 • Waarom ging de UvA in gesprek met gemaskerde actievoerders?

  Ook op woensdag 8 mei ging het UvA-bestuur meermaals in gesprek met een aantal studenten en medewerkers. Zij vertegenwoordigden de actievoerders. Tijdens de gesprekken droegen enkele studenten gezichtsbedekking en waren zo onherkenbaar voor het bestuur. Omdat de aanwezige docenten deze studenten kenden, ging het bestuur ervan uit dat zij met UvA-studenten om tafel zaten. Praten met mensen met gezichtsbedekking is zeer onwenselijk; het bestuur deed dat in dit geval alleen in een uiterste poging de situatie rond de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein te de-escaleren. 

 • Wat waren de eisen van de actievoerders?

  De vertegenwoordigers van de actievoerders kwamen in de week van 6 mei met drie eisen:  

  • Volledige openbaarheid van alle lijnen die er lopen met Israëlische instellingen en bedrijven. 
  • Het stoppen van alle academische samenwerking met Israëlische instellingen die deelnemen aan genocide, apartheid en koloniaal geweld. 
  • Het beëindigen van alle contracten met bedrijven die profiteren van genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk. 

  Aan deze eisen verbonden de actievoerders op woensdag 8 mei na de bezetting van de Oudemanhuispoort en een gebouw op het Binnengasthuisterrein bovendien een ultimatum van twee dagen. 

 • Hoe heeft de UvA gereageerd op de eisen van de actievoerders?

  De UvA heeft een overzicht van alle samenwerkingen waarin Israëlische wetenschapsgroepen participeren (en dus géén lijst met namen van individuele wetenschappers) gepubliceerd, om daarmee te voldoen aan een van de eisen van de demonstranten. Het gaat om informatie die al openbaar was. 

  Om met elkaar in gesprek te blijven over dilemma's rond de oorlog, zal de UvA een dialoog organiseren over het kader voor samenwerking met derden. Die dialoogsessie is vergelijkbaar met de eerdere dialoogsessies rondom de samenwerking met de fossiele sector. 

  Tot slot is voorgesteld om het gebouw BG4 beschikbaar te stellen als debatcentrum.   

 • Waarom zijn de demonstraties beëindigd?

  Demonstreren mag en op de UvA is altijd ruimte voor demonstraties, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of sfeer van intimidatie. Lees meer over het verloop van de demonstraties en inspanningen de zijn gedaan om tot een gesprek te komen. 

 • Hoeveel schade hebben de demonstraties opgeleverd?

  Tijdens de protesten de afgelopen periode is aanzienlijke schade aangericht. Het schadebedrag van de protesten op 7 en 8 mei bij de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein wordt op dit moment geschat op anderhalf miljoen euro. De schade door de latere vernielingen op de Roetserseilandscampus komt daar nog bovenop. Schade die is ontstaan aan gemeente-eigendommen, en bij bedrijven of particulieren is nog niet in deze schatting meegenomen.

 • Gaat de UvA de schade verhalen op actievoerders?

  Dat weten we nog niet. Op dit moment bekijken wij - in samenspraak met verschillende partijen - nader of en hoe die schade te verhalen is. 

Situatie in Israël en Gaza
 • Welke banden heeft de UvA met Israël?

  De UvA heeft drie zogenoemde Memora of Understanding: een overeenkomst voor de uitwisseling van vier, een van zes en een van acht studenten per jaar. De ene overeenkomst is met de University of Tel Aviv en de andere met de Hebrew University of Jerusalem, de derde met de Ben Gurion University. Geen van deze uitwisselingen zijn op dit moment actief vanwege een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
   
  Daarnaast participeren onderzoekers van de UvA in acht Europese onderzoeksprojecten waarin ook Israëlische onderzoekers of bedrijven participeren. 

  Lees meer over onze samenwerkingen met Israëlische organisaties. 

 • Gaat de UvA deze banden verbreken?

  We zijn zeer terughoudend met het beperken van institutionele en individuele samenwerkingen. We zien in de samenwerking met individuele Israëlische medewerkers, mits de aard van de samenwerking in lijn ligt met onze academische missie, een kans om ook in tijden van oorlog en conflict een open lijn te houden, zogeheten science diplomacy. Het verbreken of opschorten van alle banden betekent ook het verbreken van relaties met onderzoekers die juist vaak de kritische stem in Israël vertegenwoordigen. 

  De komende periode zullen we de interne dialoog over het ethisch kader en samenwerking met externe partijen (in het bijzonder gericht op landen in oorlogssituaties) voortzetten. Dit doen we in drie stappen: aanscherpen, toetsen, besluiten. Dat gaan we de komende weken doen, in goed overleg met alle betrokkenen. Deze dialoog is vergelijkbaar met de eerdere dialoogsessies die we georganiseerd hebben rondom de samenwerking met de fossiele energiesector.

 • Waarom neemt de UvA geen stelling in het conflict?

  We delen de woede en verbijstering die leeft over de oorlog. De UvA is echter geen politieke organisatie. Onze universiteit moet een thuis bieden voor debat en kritiek, met aandacht voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en met oog voor onze academische waarden.  Die functie kunnen wij niet goed vervullen als we als organisatie zelf een uitdrukkelijk standpunt innemen. 

 • Wat doet de UvA voor studenten en medewerkers uit de Palestijnse gebieden en Israël?

  De UvA heeft een fonds ingericht om op verschillende manieren hulp te bieden. UvA-studenten uit de Palestijnse gebieden of Israël die vanwege de oorlog in geldnood zijn gekomen, bieden we financiële hulp. Daarnaast willen we studenten en wetenschappers uit Gaza de mogelijkheid geven om aan de UvA te komen studeren en werken. Lees meer over het fonds.  

 • Waarom heeft de UvA de banden met Rusland wél verbroken?

  In maart 2022 heeft de UvA samen met andere de universiteiten, hogescholen, de KNAW, het NWO en de umc’s besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus tot nader order te bevriezen. Dat besluit volgde op een dringende oproep daartoe van de minister van OCW in lijn met het uitgebreide sanctiepakket dat de Europese Unie afgekondigde. Inmiddels zijn specifieke vormen van samenwerking formeel verboden. 

  Omdat veel samenwerkingen in onderwijs en onderzoek gebaseerd zijn op peer-to-peer relaties en veel Russische en Belarussische onderzoekers met gevaar voor eigen leven de invasie in Oekraïne publiekelijk bekritiseerd hebben, gaven de instellingen hun medewerkers de ruimte om de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten – waar dat passend was.  In de verklaring van Universiteiten van Nederland lees je meer over dit besluit.

  De situatie nu is anders dan in 2022, toen de EU-sancties aan het gezamenlijke besluit van alle universiteiten voorafgingen. Het verbreken of opschorten van alle banden in Israël betekent ook het verbreken van de open lijn met onderzoekers die juist vaak de kritische stem in het land vertegenwoordigen. De UvA hecht belang aan dit soort science diplomacy – ook in tijden van oorlog en conflict – mits de aard van de samenwerking in lijn ligt met onze academische missie.

  Lees hier meer over de samenwerking van de UvA met Israëlische wetenschapsgroepen.

Meer informatie

Actuele informatie en de laatste updates over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstraties