Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het plan begint met de kernwaarden en voornaamste uitdagingen. Daaruit vloeien 6 samenhangende ambities voort:

  • Wetenschap: we blijven werken aan topkwaliteit over de volle breedte
  • Studenten: we investeren in uitmuntend en inspirerend onderwijs
  • Partners: we versterken ons werk ook via externe samenwerking
  • Verantwoordelijkheid: we brengen onze publieke waarden in praktijk
  • Staf: we zijn een magneet voor talent
  • Organisatie: we zijn wendbaar dankzij onze (bedrijfs)inrichting

In het plan staan deze ambities verder uitgewerkt en worden concrete stappen benoemd op weg naar een cultuur waarin de ambities te verwezenlijken zijn. Daar is 6 jaar de tijd voor, het hoeft niet allemaal meteen.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

Aan het nieuwe Instellingsplan is sinds zomer 2019 zoveel mogelijk samengewerkt met de universitaire gemeenschap. Op verschillende momenten en manieren, al sinds het opmaken van de balans halverwege het Instellingsplan 2015 – 2020, hebben medewerkers en studenten meegepraat, feedback gegeven en bijgedragen aan de invulling van het plan. Soms door een gerichte uitnodiging, soms door iedereen de gelegenheid te geven om meningen en ideeën te delen op een manier die bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan rondetafelbijeenkomsten, diverse informele sessies, de conferentie in de Rode Hoed in november 2019 en digitale middelen zoals het online platform “Denk mee met de UvA”. Het plan is van en voor de hele UvA, daarom is het belangrijk dat iedereen heeft kunnen bijdragen. Het laatste woord lag bij de medezeggenschap die recht van instemming op het plan heeft.

In de faculteiten wordt intussen gewerkt aan de Facultaire Strategische Plannen. Informatie hierover loopt via de faculteiten.