Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vier universiteiten gaan een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs in het studiejaar 2022-2023. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet. De Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO’s) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit Leiden (UL) (joint degree) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen.

Daarmee is het nog niet officieel, maar om te zorgen dat vanaf september 2022 per jaar 150-200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid, worden de opleidingen nu publiek bekend gemaakt. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen. Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we ervoor zorgen dat er meer universitair geschoolde leraren voor de basisschoolklas komen.”

Aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in het basisonderwijs is groot en blijft de komende jaren verder oplopen. De verwachting is dat er in 2025 een tekort is van ruim 1000 fte aan leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs. De universiteiten dragen met deze nieuwe lerarenopleidingen bij aan het verder terugdringen van het lerarentekort. Daarnaast is er in het basisonderwijs behoefte aan universitair opgeleide leraren.

Academische leraren in het basisonderwijs

Met hun wetenschappelijke vooropleiding, kennis en vaardigheden leveren universitair opgeleide leraren een belangrijke bijdrage aan het basisonderwijs en de diversiteit in schoolteams. Deze leraren zijn bij uitstek in staat om inzichten uit onderzoek te vertalen naar het basisonderwijs en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Anko van Hoepen, voorzitter PO-Raad: “De PO-Raad is groot voorstander van meer academische leraren in het basisonderwijs. Zij brengen andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep.”

Nieuwe doelgroep

De nieuwe lerarenopleidingen richten zich op een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat. De masters zijn in eerste instantie bedoeld voor universitaire bachelorstudenten in de Sociale Wetenschappen, die na afronding van hun bachelor een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs willen behalen op universitair masterniveau. In de EMPO leren studenten hoe zij de expertise uit hun bacheloropleiding bewust kunnen benutten bij het lesgeven. Deze studenten kunnen dit combineren in een tweejarige Educatieve Master Primair Onderwijs.

Inzet universiteiten

De universiteiten werken op verschillende manieren aan het terugdringen van het lerarentekort. Naast deze masteropleidingen werken de universiteiten in Amsterdam, Leiden en Utrecht samen met hogescholen aan academische opleidingspaden voor andere doelgroepen studenten. Daarnaast zijn er programma's voor talen en bèta zij-instromers die vanuit een andere baan het onderwijs instromen. Het ontwikkelen van deze routes is onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen dat het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen in oktober 2020 hebben gesloten.