Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

‘Weet jij wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ervaart’? Het lijkt een vraag met een simpel antwoord. Maar de praktijk is weerbarstig. Mensen weten vaak niet wat ze kunnen doen als ze geconfronteerd worden met denigrerende, discriminerende, intimiderende of seksualiserende opmerkingen of handelingen. Zeker binnen universiteiten met sterk hiërarchische systemen, machtsverschillen en afhankelijkheidsrelaties, kan het moeilijk zijn dit aan te kaarten. Om medewerkers en studenten bewust te maken van wat ongewenst gedrag is en hen te wijzen op de handvatten die er zijn om het bespreekbaar te maken, start de UvA op 21 oktober een bewustwordingscampagne.

In de poster- en socialmediacampagne ‘Oog voor elkaar’ worden ervaringen van sociale onveiligheid weergegeven in quotes. Lucienne Kelfkens, regievoerder Sociale Veiligheid bij de UvA vertelt: ‘In de campagne-uitingen staan quotes centraal. De quotes schetsen herkenbare situaties van ongewenst gedrag -denk aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie tot stalking of uitsluiting- die kunnen voorkomen op universiteiten. Vervolgens geven we met ‘Weet wat je kunt doen' en de campagnepagina www.uva.nl/oogvoorelkaar handelingsperspectieven’.

Poster campagne sociale veiligheid

Kunt u een voorbeeld noemen?

Ik noem er twee: "Ik durf niet bij mijn leidinggevende te klagen, want ik ben bang dat dat zich tegen me keert." Of deze van een student: “Zij haalt in elk gesprek mijn afkomst erbij. Dat ik ‘moeite zal hebben de cultuur hier te snappen’ en dat ik ‘wel tegen een geintje moet kunnen’.” Niet alle kwetsende uitspraken zijn misschien zo bedoeld, maar de student heeft er last van. Hoe zorg je dat die verschillende perspectieven naar boven komen? En hoe spreek je iemand erop aan? Het doel van de quotes is dat mensen zich erin kunnen herkennen, aan het denken worden gezet en erop worden gewezen dat er iets aan kan worden gedaan.

Hoe komt u aan die quotes?

‘We voeren bij de UvA al bijna 2 jaar gesprekken over sociale veiligheid, ook naar aanleiding van Metoo-kwesties. Uit onderzoek bleek dat er al een langere periode sprake was van ongewenst gedrag maar dat mensen het of niet durfden te melden of niet wisten waar ze terecht konden voor hulp. Leidinggevenden worstelden hoe ze het moesten aanpakken. De input voor de quotes is verzameld in co-creatie met medewerkers en studenten van de UvA, uit onderzoeken en uit verschillende externe rapporten over ongewenst gedrag. Een quote is daarmee niet gebaseerd op of herleidbaar tot één persoon maar schetst een herkenbare situatie’.

Is een campagne voldoende om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan?

‘De campagne is één van de bouwstenen van het ‘Huis van Sociale Veiligheid’, gericht op een cultuur waar ongewenst gedrag wordt herkend en bespreekbaar is. De posters zetten aan tot reflectie en de call to action verwijst naar hulp en tips voor de aanpak ervan. Op de campagnepagina komt alles over sociale veiligheid samen, van hulp bij het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals tips, trainingen, werkvormen, checklists, artikelen, bijeenkomsten, voorstellingen en podcasts tot de gedragscode en de wegwijzers sociale veiligheid. Voor leidinggevenden zijn we bezig met e-learning modules. Naast de campagne heeft de UvA de afgelopen jaren de procedures voor klachten en meldingen verbeterd. Er is een uitgebreid netwerk van vertrouwenspersonen en er is een ombudsfunctionaris. Daarmee hebben we én ingezet op een betere behandeling van meldingen en klachten én op het signaleren en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag’.

Zie voor meer informatie over sociale veiligheid www.uva.nl/socialeveiligheid