Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Werkzekerheid, carrièreperspectief en een adequate omvang en invulling van het dienstverband – dat zijn de uitgangspunten van het nieuwe docentenbeleid van de UvA. Het is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de lokale bonden, ondernemingsraad en faculteiten.

Docenten geven een aanzienlijk deel van het onderwijs binnen de UvA en zijn daarmee een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van de universiteit. Dit vraagt om een UvA-visie op de positie van docenten, met duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden.

Hoofdpunten van het beleid

Het nieuwe beleid biedt docenten meer carrièreperspectief en mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. Het biedt meer zekerheid, door te kiezen voor langdurige of vaste aanstellingen, afhankelijk van de positie. Enkele belangrijke onderdelen zijn:

  • Docenten krijgen, als de omvang van het takenpakket toereikend is, voortaan een benoeming van 0.8 fte - 1,0 fte, tenzij zij zelf de voorkeur uitspreken voor een contract met een mindere omvang.
  • Om de werkzekerheid en onderwijskwaliteit te vergroten, is het uitgangspunt om bij de startersfunctie D4 te kiezen voor één langdurig tijdelijk contract van vier jaar. Dit lijkt op de tijdelijke aanstelling van een promovendus.
  • Evenals bij een promovendus komt er bij het begin van de aanstelling een opleidingsplan. Docenten krijgen de mogelijkheid tot het volgen van een BKO, in overleg met de leidinggevende mag deze ruimte ook anders worden ingevuld.
  • Voor alle overige docentfuncties (D3-D1) is een vast contract het uitgangspunt.
  • Er is een overgangsregeling, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan de groep zittende docenten.
  • Als docenten structureel opgedragen taken hebben gekregen die niet passen bij hun taakniveau, zal gezocht worden naar manieren om het takenpakket aan te passen.

Nakijkstaking beëindigd

De afgelopen periode hebben 120 docenten een nakijkstaking gehouden om aandacht te vragen voor de positie van docenten. Zij riepen op tot minder tijdelijke contracten, transparantie over takenpakket en meer carrièreperspectief.  Er is regelmatig met hen overlegd bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Na het vaststellen hebben de docenten, verenigd in Casual UvA, besloten de nakijkstaking te beëindigen, omdat het nieuwe beleid ‘het mogelijk maakt de werksituatie van alle docenten te verbeteren, in het bijzonder degene met tijdelijke contracten’.

Implementatie

Bij het nieuwe beleid is ook een implementatieplan overeengekomen, waarmee nog voor de zomer wordt gestart. De faculteiten gaan aan de slag met de invulling en concretisering voor zowel de zittende als voor nieuwe docenten. De implementatie zal per faculteit worden uitgewerkt.

Eerdere nieuwsberichten over het docentenbeleid: