Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Tijdens Penningendag 2023 op vrijdag 16 juni zijn vier bijzondere mensen onderscheiden met de UvA Erepenning: medewerkers Michiel van Kempen, Jessica Piotrowski en Hanneke Lips en alumnus Jan Laan. Zij ontvangen de Erepenning voor hun buitengewone inzet en waardevolle bijdragen aan de UvA. Nadat rector magnificus Peter-Paul Verbeek vertelde over de betekenis van het werk van de laureaten voor de UvA, reikte bestuursvoorzitter Geert ten Dam de penningen aan hen uit.
Vlnr Jan Laan, Jessica Piotrowski, Peter-Paul Verbeek, Geert ten Dam, Jan Lintsen, Hanneke Lips en Michiel van Kempen (foto: Van Harte Gefotografeerd)
Vlnr Jan Laan, Jessica Piotrowski, Peter-Paul Verbeek, Geert ten Dam, Jan Lintsen, Hanneke Lips en Michiel van Kempen (foto: Van Harte Gefotografeerd)

‘Penningendag is een relatief nieuwe traditie aan de UvA. We zijn er in 2021 mee begonnen en ik kijk er sindsdien elk jaar naar uit’, vertelt Ten Dam. ‘Het is ontzettend mooi om op deze manier onze waardering te uiten voor mensen die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor onze universiteit. Extra bijzonder dit jaar is dat het de eerste Penningendag was, waarop ook een alumnus voor zijn inzet is onderscheiden.’

‘Ik ben erg onder de indruk van alle vier de laureaten’, vult Verbeek aan: ‘Opvallend is dat ze, terwijl ze zich op sterk van elkaar verschillende terreinen begeven, veel met elkaar gemeen hebben. Naast hun tomeloze inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen, zijn ze alle vier bruggenbouwers pur sang, die zich met veel succes vooral ten dienste van het onderwijs aan de UvA hebben ingespannen.’

De laureaten

Michiel van Kempen bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische letteren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen

Van Kempen is een groot ambassadeur voor zijn vakgebied de Nederlands-Caraïbische literatuur en cultuur, en daarmee voor de UvA. Zijn inzet overstijgt op alle terreinen wat er van een bijzonder hoogleraar verwacht kan en mag worden. Naast een wetenschapper van formaat met baanbrekend onderzoek is hij een bevlogen docent en een betrokken verbinder, die er altijd op gericht is de belangstelling voor zijn vakgebied te verspreiden en bij te dragen aan inclusiever en diverser onderwijs aan de UvA. Als geen ander weet Van Kempen studenten te inspireren om zich te verdiepen in postkoloniale kwesties en/of Caraïbische literatuur en cultuur. Vanuit de UvA onderhoudt hij met veel enthousiasme een uitgebreid mondiaal netwerk van onderzoekers en wetenschappers, geeft hij internationaal lezingen en (gast)colleges en stelt hij zijn brede en diepgaande kennis, ervaring en netwerken ter beschikking aan het publieke domein. Ook betrekt hij heel nadrukkelijk schrijvers en andere beeldende kunstenaars bij de kennisvorming en kennisverspreiding. Dat hij naast dit alles zelf ook een actief schrijver is van fictie en poëzie, maakt van Van Kempen een zeer bijzondere bijzonder hoogleraar.

Gaston Franssen, hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit, vertelt over Michiel van Kempen
Gaston Franssen, hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit, vertelt over Michiel van Kempen

Jessica Piotrowski, hoogleraar Communicatie in de digitale samenleving aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Piotrowski is zonder twijfel een van de meest gepassioneerde pleitbezorgers die de UvA heeft voor haar kerntaak onderwijs. Naast haar wetenschappelijke werk, waar internationaal veel erkenning voor is, heeft Piotrowski zich met haar tomeloze energie, originele ideeën en enorme slagvaardigheid gericht op onderwijsvernieuwingen om zo het onderwijs op het allerhoogste niveau te brengen en te houden. Zo nam ze tijdens de coronacrisis het voortouw, wat leidde tot Keep on Teaching-project, met tools voor online onderwijs. Binnen de UvA werd dit alom geprezen als een zeer belangrijke hulpbron in onzekere tijden, en uiteindelijk hebben universiteiten in heel Nederland er gebruik van kunnen maken. Ook de lancering van de webtool Educational Redesign Aid, waarin Piotrowski een cruciale rol speelde, bleek van onschatbare waarde voor het digitale werken en werd een groot succes. Ook stond ze aan de wieg van het Teaching en Learning Center, waar zij voor de Faculteit Maatschappij en Gedrag nu Managing & Founding Director van is. Met al haar werk is Piotrowski van grote betekenis geweest, niet alleen voor de studenten en docenten van de Graduate School of Communication, waar ze directeur van is, maar voor die van de hele UvA, en zelfs daarbuiten.

Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie, vertelt over Jessica Piotrowski
Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie, vertelt over Jessica Piotrowski

Jan Laan, alumnus van de voormalige Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

Laan heeft zich als alumnus met een carrière in de top van het openbaar bestuur meer dan twintig jaar lang op uitzonderlijke wijze voor zijn alma mater ingezet. Dankzij Laan is de UvA niet alleen een leerstoel Verkeers- en Vervoersvraagstukken rijker geworden, maar is ook een nieuwe leergang ontwikkeld die aansloot bij de uitdagingen van deze tijd: complex denken, co-creatie van kennis en politieke urgentie. Laan richtte de stichting Leergang Intensief en Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) op met als missie het leveren van een kennisbijdrage aan een duurzame samenleving. Als voorzitter van de stichting en als openbaar bestuurder wist hij zijn netwerk aan te spreken om politieke en financiële steun te krijgen voor zijn initiatief. Het resultaat was een experimentele leergang die als module binnen de master Planologie maar liefst twintig jaar lang vernieuwend, internationaal en praktijkgericht onderwijs opleverde. De universiteit droeg de verantwoordelijkheid voor onafhankelijke invulling en wetenschappelijke toetsing van het programma; Laan nam in de voorbereiding telkens een intensieve en inspirerende rol om de praktijkrelevantie te ondersteunen. Vele studenten hebben door Laans continue inzet een unieke module kunnen volgen waarin wetenschap en voorbereiding op de beroepspraktijk hand in hand zijn gegaan.

Willem Salet, emeritus hoogleraar Planologie, vertelt over Jan Laan
Willem Salet, emeritus hoogleraar Planologie, vertelt over Jan Laan

Hanneke Lips, ambtelijk secretaris van de directie van het onderwijsinstituut van de Faculteit der Geneeskunde

Lips heeft een cruciale rol gespeeld bij de verbetering van de organisatie van het geneeskundeonderwijs aan de UvA. Tijdens een moeilijke periode van transitie binnen de faculteit slaagde zij erin om kwaliteitsstappen voor het onderwijs te maken en de financiën in goede banen te leiden, waarbij ze continu het belang van de studenten Geneeskunde en Medische informatiekunde in het vizier hield. Een voorbeeld is de inzet van de NPO-gelden en de kwaliteitsgelden op dossiers waarvoor aandacht nodig was. Dat leidde onder andere tot de inzet van zogenoemde medical educators. Deze bleken vervolgens tijdens het online onderwijs in de coronaperiode onmisbaar en zorgde ervoor dat de faculteit opvallend weerbaar was bij de grote problemen die corona veroorzaakte in het onderwijs. Als bruggenbouwer en met haar enorme proactiviteit en perfecte dossierkennis reikte Lips’ inzet veel verder dan haar eigenlijke portefeuille, die van beleidsadvies. Daarmee is zij een onmisbare en onvervangbare kracht geweest bij de versterking van de interne organisatie van geneeskundefaculteit, en door die versterking konden met succes inspirerende nieuwe bachelor- en masterfasen van de studie Geneeskunde geïmplementeerd worden.

Hans van Goudoever, decaan Faculteit der Geneeskunde, vertelt over Hanneke Lips
Hans van Goudoever, decaan Faculteit der Geneeskunde, vertelt over Hanneke Lips

Over de UvA Erepenningen

De Erepenning is bedoeld voor personen van alle functies, achtergronden en disciplines, afkomstig uit alle lagen van de UvA. Ook personen die geen dienstverband aan de UvA hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Erepenning. De voordracht voor een Erepenning kan door iedere medewerker van de UvA worden gedaan. Op basis van de voordrachten adviseert de Commissie UvA Erepenningen, onder voorzitterschap van Agneta Fischer (decaan van Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen), het College van Bestuur over de toekenningen.