Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een grote demonstratie die plaatsvond op de Roeterseilandcampus is in de nacht van maandag op dinsdag beëindigd door de politie, omdat de openbare orde en veiligheid in het geding was.

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op individuele studenten en medewerkers binnen onze gemeenschap. We delen de woede en verbijstering die leeft over de oorlog, en we begrijpen dat daar protest over is. We benadrukken dat binnen de universiteit de dialoog daarover het enige antwoord is. 

De demonstratie begon vreedzaam, met het opzetten van enkele tenten en rustige bijeenkomsten. Een delegatie van het UvA-bestuur is met de actievoerders in gesprek gegaan. Na overleg hebben we in de loop van de avond een overzicht van samenwerkingen met Israëlische inbreng gepubliceerd, om daarmee te voldoen aan een van de eisen van de demonstranten. Ook de Centrale Studentenraad (CSR) vroeg daar eerder naar, toen hebben we positief gereageerd op dit verzoek om transparantie.

Ook hebben we aangeboden een UvA-brede dialoog te organiseren over het kader samenwerking met derden, in het bijzonder gericht op landen in oorlogssituaties. Die dialoog is vergelijkbaar met de eerdere dialoogsessies rondom de samenwerking met de fossiele energiesector. Hiervoor willen we een bijeenkomst organiseren met een delegatie uit de UvA-gemeenschap, om ideeën op te halen over hoe we deze dialoog kunnen voeren.  

In de loop van de avond ontstond een onveilige en grimmige situatie, met verschillende incidenten, waarbij met vuurwerk gegooid, mensen zijn geslagen, de Israëlische vlag werd verbrand en barricades werden opgetrokken. De manifestatie kreeg een aanzuigende werking, met veel deelnemers van buiten de UvA. Na gesprekken, eerst met de burgemeester en later met de politie, vertrok een deel van de actievoerders. Helaas gold dat niet voor alle demonstranten. Omdat de openbare orde en veiligheid in het geding was, heeft de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester) moeten besluiten in te grijpen om de resterende groep demonstranten te verwijderen.    

We betreuren ten zeerste dat het zo heeft moeten lopen. Demonstreren mag op de UvA, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of sfeer van intimidatie.    

Ondanks dat de demonstratie op deze manier heeft moeten eindigen, wil het CvB een brede discussie met de UvA-gemeenschap aangaan. Die zal in de komende weken plaatsvinden.  

College van Bestuur UvA 
Geert ten Dam
Peter-Paul Verbeek  
Jan Lintsen

Meer informatie

Kijk op uva.nl voor de laatste updates en actuele informatie over de demonstraties.