Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA en de HvA starten vanaf studiejaar 2010-2011 met de Universitaire Pabo van Amsterdam. Studenten aan de Universitaire Pabo doen twee bachelors tegelijk: de hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs en de wo-bachelor Pedagogische Wetenschappen.

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam starten vanaf studiejaar 2010-2011 met de Universitaire Pabo van Amsterdam. Studenten aan de Universitaire Pabo doen twee bachelors tegelijk: de hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs en de wo-bachelor Pedagogische Wetenschappen. De Universitaire Pabo is niet alleen gericht op lesgeven in theorie en praktijk, maar ook op het doen van onderzoek. Op die manier worden de studenten breder opgeleid dan aan de reguliere Pabo. De studenten lopen vanaf het eerste jaar stage bij geselecteerde basisscholen in Amsterdam. De nieuwe opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de vijf Amsterdamse schoolbesturen. Ook de gemeente Amsterdam ondersteunt het initiatief.

De Universitaire Pabo van Amsterdam geeft scholen handvatten om de kwaliteit van onderwijs en onderwijzen te vergroten. Met hun samenwerking in de Universitaire Pabo willen de Amsterdamse basisscholen, HvA en UvA het belang benadrukken van academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten die niet alleen goed lesgeven, maar ook onderzoek doen naar leren en leerresultaat, daarover in gesprek gaan met collega's, leerlingenzorg ontwikkelen en zo het onderwijs kunnen verbeteren. Doordat de nieuwe leraren breder zijn opgeleid, zijn zij bovendien beter toegerust voor specifiek Amsterdamse situaties. Ook Carolien Gehrels, wethouder Onderwijs van de gemeente Amsterdam, onderschrijft het belang van universitair geschoolde leraren: ‘De gemeente zet fors in op kwaliteitsverbetering in het Amsterdamse basisonderwijs. Academisch geschoolde leerkrachten zijn voor de toekomst van onze scholen van groot belang. Goed onderwijs begint immers met goed opgeleide leraren. Bijzonder is de nadrukkelijke verbinding van de opleiding met het Amsterdamse basisonderwijs. Hier hechten we als gemeente grote waarde aan.'

Focus op grootstedelijke context en Amsterdam in het bijzonder

De Universitaire Pabo van Amsterdam is een brede en veelzijdige opleiding. De studenten krijgen colleges op het gebied van onderwijskunde, psychologie, taal en rekenen, geschiedenis, filosofie en statistiek. Ze maken kennis met ‘normale' en ‘belemmerende' opvoedingssituaties in de samenleving en leren bijvoorbeeld meer over verschillende leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. De studenten leren onderzoek te doen en les te geven in theorie en praktijk, doordat zij naast het volgen van colleges en werkgroepen stage lopen op Amsterdamse scholen en daar onderzoeksopdrachten uitvoeren. Hierbij staat de grootstedelijke context van het onderwijs, zoals in Amsterdam, centraal: rijkdom aan culturen, (mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen, differentiëren en grootstedelijke problematiek. De studenten lopen al vanaf het eerste jaar stage bij Amsterdamse basisscholen. Hierbij is de begeleiding afgestemd op de opleiding. Universitair geschoolde opleiders, die in dienst zijn van de basisscholen, leren de studenten hoe resultaten uit onderzoek gebruikt kunnen worden in klas en school. Onderzoekers van de UvA en de HvA begeleiden de studenten en basisscholen bij het uitvoeren van onderzoek en doorvoeren van verbeteringen in het basisonderwijs.

Deelname en loopbaan

Er wordt gestart met maximaal 60 studenten. Om te worden toegelaten moeten de aankomend studenten beschikken over een vwo-diploma. Daarnaast wordt er geselecteerd op basis van een intake, waarbij motivatie een belangrijke rol speelt. De Universitaire Pabo van Amsterdam duurt vier jaar en leidt op voor twee diploma's: het bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (Bachelor of Science, BSc) én het diploma Leraar Basisonderwijs (Bachelor of Education, BEd). Afgestudeerden kunnen aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs.