Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het project Archeological and Natural Heritage (ANHER) richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden van professionals die werkzaam zijn in het archeologisch en natuurlijk erfgoed.

Interdisciplinair

Het project Archeological and Natural Heritage (ANHER) richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden van professionals die werkzaam zijn in het archeologisch en natuurlijk erfgoed. In het licht van sociale, economische en klimatologische veranderingen, is het ontwikkelen en verbeteren van kennis en vaardigheden in het landschappelijk beheer en de bescherming van het archeologisch en natuurlijk erfgoed een noodzaak geworden. Door een interdisciplinaire benadering van het landschappelijk erfgoed wordt in het project nieuwe kennis, nieuwe methodes en nieuw beleid ontwikkeld waarmee gangbare werkwijzen kunnen worden versterkt. Uitgangspunt daarbij is dat door een beter begrip van archeologisch erfgoed en het belang van natuurlijk erfgoed voor de landschappelijke omgeving, een duurzaam beheer van het landschap kan worden gerealiseerd.

Bij- en nascholing

Binnen het project wordt een scala aan geïntegreerd didactisch e-learning materiaal ontworpen dat belangrijke facetten van beide sectoren behandelt en aansluit bij relevante ontwikkelingen in het werkveld. Het project draagt tegelijkertijd bij aan de ontwikkeling van verbeterde methodes en inhoud op gebied van erfgoed voor het hoger onderwijs en de beroepsopleidingen. De digitale methode zorgt ervoor dat in het onderwijs aangesloten kan worden bij de continue sectorale veranderingen aangaande bescherming en beheer van het archeologisch en natuurlijk erfgoed. Dit betreft ook de rol van het geïntegreerde erfgoed binnen de ruimtelijke ordening en het lokale en regionale erfgoedbeleid in Nederland en Europa.
 

Anher group photo

Centres of Excellence

Het project zal, met het oog op verduurzamen van kennis, methodes en beleid, resulteren in European Centres of Integrated Heritage Teaching Excellence. Deze centra bieden een organisatiestructuur voor bij- en nascholing en een technische infrastructuur voor blended learning ten behoeve van de verschillende arbeidsmarkten binnen het erfgoed management.

Blended Learning

Het concept van project ANHER is een tienjarige investering in innovatief academisch onderwijs. In eerdere projecten 2007-2009 en 2010-2012 werd het concept van blended learning en distance learning in de archeologie ontwikkeld. De voorgaande projecten bieden ook de ICT basis voor de inhoud van twee nieuwe curricula, 'Geïntegreerd archeologisch en natuurlijk erfgoed in hedendaags Europa' en 'trainen van de trainers in distance learning’. Deze curricula bevatten tien thematische modules met theorie, case studies, literatuur, films, animaties en blogs. De Centres of Excellence worden ingericht voor zowel online als offline bijeenkomsten met als doel kennisuitwisseling te bevorderen op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoed. Hiermee sluit het project aan bij de huidige discussie hoe blended learning kan worden gebruikt om vorm te geven aan onderwijsinnovatie en met name hoe het kan worden geïntegreerd in de praktijk en de visie op onderwijs en leren.

Project resultaten

Het project is door het directoraat-generaal voor Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur van de Europese Commissie aangemerkt als een van de meest succesvolle Erasmus+ projecten op het gebied van Cultureel Erfgoed.
Voor meer informatie, zie alle projectresultaten Erasmus+.

Publicaties

In april 2019 verschijnt de bundel ‘The Natural and the Cultural. An Integrated Approach to Landscape Heritage Management’. Dit is een special uitgave van Ex Novo, Journal of Archaeology (Archaeopress).
De papers in de bundel zijn gebaseerd op presentaties naar aanleiding van het ANHER project tijdens de EEA Maastricht 2017 en richten zich op het debat over de nieuwe rol van erfgoed binnen een steeds veranderend kader voor landgebruik, infrastructurele investeringen en duurzame ontwikkeling van de omgeving, op zowel nationaal als internationaal niveau.
In de bundel zijn bijdragen opgenomen van: Heleen van Londen; Arkadiusz Marciniak; Rosa Martinez; Karl Cordemans, Emmet Byrnes & Cees van Rooijen; Kornalia Kajda; Mikel Edeso & Andrea Travaglia; Bas Pedroli; Michael Heilen & Jeff Altschul; Åsa Ahrland; Marjo Schlaman.

Partners

Het project wordt mede gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie (2014-1-PL-KA202-003565). 

Partners:

  • Adam Mickiewicz University in Poznań (Polen)
  • Aranzadi Society of Sciences, San Sebastian (Spanje)
  • Landward Research Ltd, Sheffield (Verenigd Koninkrijk)
  • InEuropa srl, Modena (Italië)
  • A Rocha pt, Mexilhoeira Grande (Portugal)
  • Universiteit van Amsterdam (Nederland)

Meer informatie

Dr. H. (Heleen) van Londen

ACASA Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

3 Graces anher 2015
Vlnr: Marjo Schlaman, Andrea Travaglia, Heleen van Londen