Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Diaspora and identity

an integrated archaeological and historical investigation into material life, ethnicity, and diet in the district of Vlooienburg, Amsterdam (AD 1600-1800).

NWO vrije competitie Geesteswetenschappen project gericht op een geïntegreerd archeologisch en historisch onderzoek naar materiële cultuur, etniciteit en voeding van de 17de- en 18de-eeuwse multi-etnische bevolking in deze Amsterdamse buurt.

In 1981-1982 zijn op het Waterlooplein twee huizenblokken met 100 beerputten opgegraven. Deze bevatten naast etensresten een grote diversiteit aan huisraad. Nader onderzoek van deze vondsten levert nieuwe kennis over het dagelijkse gebruiksvoorwerpen, voeding en culturele achtergronden van de – merendeels joodse – bewoners in deze stadswijk in de 17de en 18de eeuw.

Ranjith Jayasena - 'City of Amsterdam, office for Monuments and Archaeology'
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie (MenA)

Onderzoeksdoelen

  • ontwikkeling van een geïntegreerde archeologische methodiek waarbij huisraaden en voedselresten uit de beerputten worden gerelateerd aan historisch gedocumenteerde huishoudens in 17de- en 18de-eeuws Amsterdam.
  • nadere definiëring van materiële cultuur als informatiedrager over etniciteit, status, gender en in het bijzonder met betrekking tot de joodse en andere bewoners van Vlooienburg.
  • vergroten van het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van de multi-etnische achtergrond van Amsterdam.

Het project biedt plaats voor twee promotieonderzoeken, één naar de materiële cultuur van het dagelijks leven, de andere naar het voedingspatroon van de bewoners van Vlooienburg. Een postdoc onderzoek richt zich op het bredere kader van materiële cultuur en etniciteit in Amsterdam en de Nederlanden.

The island of Vlooienberg, as depicted in an engraving by Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1625.
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie (MenA)

Partners

Het project is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, Het Joods Historisch Museum en de Gemeente Amsterdam/Monumenten en Archeologie.
De onderzoeksresultaten worden gebundeld in synthetiserende publicaties. Het vondstmateriaal en een 3D reconstructie van de historische bebouwing worden in 2020 gepresenteerd in het Joods Historisch Museum.

Meer informatie

Het NWO-project wordt geleid door professor James Symonds, met de hulp van professor Jerzy Gawronski.

Prof. dr. J. (James) Symonds

ACASA Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Ranjith Jayasena - 'City of Amsterdam, office for Monuments and Archaeology'
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie (MenA)