Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Max van Bremen-Scriptieprijs

De Max van Bremen-Scriptieprijs wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan onze uitmuntende student Max van Bremen (1990-2015), die door ons allen zeer wordt gemist. Max studeerde aanvankelijk Media en Cultuur maar stapte vervolgens over op Kunstgeschiedenis. Hij toonde zich een vindingrijke student die niet bang was om heersende historische canons in twijfel te trekken. Hij boog zich over complexe theoretische paradigma's en had een duidelijke voorkeur voor moderne abstracte en conceptuele kunst.

De wijze waarop Max de kunstgeschiedenis benaderde is terug te vinden in de criteria die voor deze prijs zijn ingesteld – en die tot alle kunsthistorische perioden zijn uitgebreid. De prijs wordt uitgereikt voor de scriptie die het best aan deze criteria voldoet. De prijs van duizend euro, ingesteld door de familie en vrienden van Max en de Universiteit van Amsterdam, is ook ter herdenking van de gewoonten die hij had. Zo ging hij regelmatig kort op reis om kennis te nemen van een specifiek werk of een bepaalde expositie. In de overtuiging dat reizen, vriendschap en dialoog een essentiële aanvulling vormen op de praktijk om kunst uit de eerste hand te bekijken en te ervaren, mag de winnaar van de prijs ook een vriend of vriendin meenemen op een korte reis naar een kunstwerk of expositie om alles gezamenlijk te kunnen aanschouwen, ervaren en bespreken.

Reglement

1. Voorwaarden deelname

1.1 Deelname staat open voor studenten die hun bachelorscriptie schrijven bij de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

1.2 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en ermee akkoord te gaan.

 

2. Beoordelingscriteria

2.1 De scriptie moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in het scriptiereglement van Kunst- en Cultuurwetenschappen en met een voldoende beoordeeld zijn.

2.2 Scripties over alle perioden in de kunstgeschiedenis kunnen meedingen.

2.3 Inzendingen worden beoordeeld aan de hand van drie specifieke criteria:

- Bereidheid om buiten de conventionele paden van het kunsthistorisch onderzoek te denken of zich kritisch te verhouden tot de canon.

- Een goede balans tussen historisch/theoretisch onderzoek en ‘close reading’ van specifieke kunstwerken.

- Originaliteit.

 

3. Scriptie-inzending

3.1 Scripties moeten in tweevoud worden ingeleverd: een digitale en een papieren exemplaar. Het papieren exemplaar kan worden gedeponeerd in de witte door voor de deur van het secretariaat Kunstgeschiedenis, het digitale exemplaar moet worden gestuurd naar S.Y.Berrebi@uva.nl

3.2 De deadline voor inzending is 15 maart. 

3.3 De jury zal in februari en maart delibereren over de winnaar en de uitreiking vindt plaats in april/mei tijdens een aparte ceremonie. 

3.4 Ingezonden scripties worden niet geretourneerd.

 

4. Jurering

4.1 De jury bestaat uit vier academici van het departement kunstgeschiedenis: prof. C.M. Lerm-Hayes, dr. M.I.D. van Rijsingen, dr. S.Y. Berrebi, [nog bekend te maken] en één student die de master Kunst en cultuurwetenschappen (programma Kunstgeschiedenis) .

4.2 De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken.

4.3 De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.

4.4 De jury maakt een schriftelijk rapport waarin zij haar keuze voor de winnaar motiveert.

 

5. Prijs

5.1 De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro te besteden aan een tentoonstellings- of museumbezoek met partner of vriend.

5.2 Het prijzengeld zal worden beheerd door (in behandeling).

 

6. Slotbepaling

6.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

6.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6.3 De prijs zal vooralsnog ieder jaar worden uitgereikt, gedurende vijf jaar. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden en zal worden besloten of de prijs een definitieve status krijgt.